Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Hamar 2074 – scenarioer for byutvikling
Hamar 2074 – scenarioer for byutvikling Det er laget ulike illustrasjoner som skal hjelpe leseren med å forestille seg de fire scenarioene. Illustrasjon: Asplan Viak

Hamar 2074 – scenarioer for byutvikling

Asplan Viak la sist uke frem rapporten «Hamar 2074: Scenarioer for byutvikling», for et fullsatt kommunestyre på Hamar. Debatten rundt dobbeltspor for jernbanen gjennom Hamar og hvor den nye stasjonen skal ligge har høy temperatur, og saken engasjerer og splitter byen.

EMNE: Byutvikling
PUBLISERT: 05.December.2019

Rapporten fra Asplan Viak, er et faglig innspill til beslutningen om stasjonsplassering, hvor byutvikling er premisset. Den viser fire scenarioer for hvordan byutviklingen kan se ut i 2074, avhengig av hvor den nye stasjonen plasseres.

Det pågår arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar. Det utredes to alternative trasékorridorer, med ulik plassering av stasjon på Hamar. De to alternative stasjonsplasseringene vil gi ulikt grunnlag for fremtidig byutvikling på Hamar, både på kort og lang sikt.

Driverne befolkningsvekst og lokal aktivitet vil til sammen gi oss fire plausible scenarioer som er hensiktsmessige for å belyse fremtidig byutvikling og hvordan ulike stasjonslokaliseringer kan passe inn i denne byutviklingen. En kombinasjon av disse to driverne gir oss følgende scenariokryss. Illustrasjon: Asplan Viak

Hvor skal traseen gå, og hvor skal stasjonen ligge?

Dette blir heftig debattert på Hamar. De to hovedalternativene vil begge påvirke hvordan byen kan utvikle seg. For å løfte frem temaet byutvikling i debatten og i planarbeidet, har Asplan Viak derfor gjennomført et scenarioarbeid for kommunen, hvor vi har sett langt frem i tid, til 2074.

Hva er et scenarioarbeid?

Et scenario er en fortelling som følger bestemte retninger inn i fremtiden basert på forskning, trender og lokale innspill. I et scenarioarbeid tar vi utgangspunkt i noen sentrale, men usikre utviklingstrekk. Dette er faktorer som ligger utenfor egen påvirkning, som man vet blir viktige, men som man ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg. På Hamar tok vi utgangspunkt i byens befolkningsvekst, og veksten i arbeidsplasser, handel, service, kultur og utdanning. Dette er utviklingstrekk Hamar i det store og hele ikke kan påvirke selv, men som i stor grad vil påvirke resultatene av de valg byens politikere gjør i dag. Scenarioene kan stimulere til kritisk refleksjon rundt de valg som skal tas, gjennom å løfte frem usikkerheter. På denne måten kan man stressteste viktige veivalg. Et scenarioarbeid er derfor et svært nyttig verktøy kan brukes som et grunnlag for strategiarbeid, men er altså ikke en strategi eller prognose i seg selv.

På Hamar var det særlig viktig å stressteste de to ulike stasjonslokaliseringene. Det å få et bredt bilde av mulige scenarioer kan gi kommunen et grunnlag for å reflektere og gjøre valg som bidrar til at kommunens byutviklingsstrategier blir mer robuste, uansett valg av stasjonsplassering, slik at Hamar er best mulig forberedt til å møte både utfordringer og muligheter i fremtiden.

Mest Lest

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

Disse blir regionale ledere i Spordrift AS og Bane NOR

Los ut av tunnelbrann, via lyd og lys

Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Hvordan kan «villmark» bli en naturlig del av byen?

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Stort engasjement for nytt utdanningssenter

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

Hologram på skinner

Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

Veiene trenger strøm, mye strøm

Det viktige vannet

Tørkesommer skaper mye merarbeid

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Energilagring med naturlige «batterier»

2.300 medarbeidere gikk gjennom syv ulike fokusområder

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Kontrakter for 50 millioner på én uke

Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Nye E6 Soknedal i rute

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Ny totalentreprise på E6 ut i markedet

Hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen

Tror skinner på asfalt kan løse jernbaneutfordringer

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Microgrid drevet av vindmølle og solceller

Uten veivedlikehold stopper Norge

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Global Maritime er tildelt rammeavtale av Statens Vegvesen

Digital samhandling når nye høyder med papirløst prosjekt

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Veien mot et smartere Bergen

Norge trenger Ocean Space Centre

Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Informasjon i sanntid om alle på veien

Styrker sin markedsposisjon

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Med mennesket i sentrum

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

Skreddersydd Beredskapstog

Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Blir nye direktør for Samferdsel og byutvikling

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Norges beste drikkevann

Nytt system for gate- og steinbelegg

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?

70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Er veiprising enkelt, billig og rettferdig?

En ny norsk OPS-modell for bygging av vei

Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

Oslo er kåret til miljøhovedstad

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

I sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad

Nytt oppdrag for Avinor på Oslo lufthavn

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Kortreiste trebruer til E6

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Kraftig reduksjon i klimagassutslippene fra vegtrafikken

Miljøfartsgrenser kommer og går

Sprenger i nye Ulriken tunnel i Bergen

Bergensbanen: Planar for 2018

Folk er lei av dårlige veier

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

Sammen for kunden og samfunnet

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Banebrytende studie innen fornybar energi

Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Fremtidens jernbane: Nytt dobbeltspor tatt i bruk

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Nominert til internasjonal BIM-pris

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Samferdselsministeren i møte om bompengeinnkrevjing

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

GjordGjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Osloe mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

Oppgraderer fellesstrekning for T-banen

Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

Avgjort best å bygge bro over Oslofjorden

Vegvesenet bruker 450 millioner på ITS