Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?
Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

EMNE: Drikkevann
PUBLISERT: 05.april.2018

Et velfungerende vann- og avløpssystem er en nødvendighet og en selvfølge i et moderne samfunnet, og blir ofte tatt for gitt. Ny teknologi som nye sensorer, IoT, maskinlæring og kunstig intelligens har gjør det mulig å digitalisere store deler av bransjen, noe som kan sørge for mer kostnadseffektivt og sikrere drift på mange måter.

Teknologiutviklingen er ikke uten ulemper, for med digitalisering og tingenes internett kommer også nye sikkerhetsutfordringer. Hvordan kan vi sikre vi vannet vårt forblir trygt og sikkert?

Økt brukt av digitalisering har hatt svært mange fordeler. Det har muliggjort effektivisering blant annet i form av reduserte kostnader, bedre overvåkning av anleggene, og raskere responstid ved hendelser. I en tid hvor den vestlige verden har blitt nødt til å ta inn over seg at rent vann i springen ikke er en selvfølge kan teknologi og digitalisering bidra til bedre kontroll og oversikt over ressursene.

Som med annen kritisk infrastruktur, er det en reell frykt at vårt drikkevann kan bli et mål for cyberkriminelle

Mike Loginov

Samtidig har utviklingen ført til nye digitale trusler, for eksempel hacking som kan føre til forskjellige typer manipulering av datasystemene.

Som med annen kritisk infrastruktur, er det en reell frykt at vårt drikkevann kan bli et mål for cyberkriminelle. Hacking er en av de potensielle truslene som bør taes alvorlig selv om sikkerhetsbrudd på vannverk heldigvis ikke er noe som har skjedd ofte. Hittil har man ungått alvorlige situasjoner, men det finnes eksempler på at hackere har angrepet vannverk, sier Mike Loginov, Powels Chief of Cyber Security.

Hvordan kan man vannverk og kommuner utnytte teknologien på best mulig måte for å sikre vanntilførselen, samtidig som man beskytter seg og innbyggerne mot de digitale truslene som finnes?

Passord123

Når det gjelder sikring av IKT-systemer og den informasjonen som ligger i disse system