Norsenga bru. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 11.05.2023 

Har satt i gang forskningsprosjekt for Norsenga bru: Vil ta tid før det kan konkluderes

Statens vegvesen har sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) satt i gang et forskningsprosjekt for å få kunnskap om påvirkningen av fukt og temperatur på E16 Norsenga bru i Kongsvinger.

Norsenga var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned 15. august 2022.

Nybrottsarbeid

Det er fukt og temperatur som har gitt en overbelastning av bruen, og som gjør at Norsenga bru siden 15. september 2022 har hatt nedsatt lastbegrensning og bare vært åpen for enveistrafikk med trafikkregulering.

– Vi jobber også med å få på plass instrumentering av bruen som kan gi verdifulle data for å overvåke påvirkningen av fukt og temperatur. Dette blir viktig for forskningsprosjektet og hva vi skal gjøre med bruen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Dette er nybrottsarbeid som vil ta tid. Parallelt jobbes det med hvordan brua kan tåle høyere last.

Krevende å finne løsninger

– Vi har vært åpne om at det er krevende å finne en teknisk løsning for å utbedre bruen. Dette gjelder både selve utbedringen, men ikke minst hvordan vi skal gjøre dette anleggsteknisk over jernbanespor som er trafikkert.

Dette innebærer at trafikken over brua i alle fall vil bli regulert slik som nå frem til senhøsten i år.

Beklager ulempene

– Vi må bare å beklage ulempene dette medfører for berørte trafikanter, men her må sikkerheten komme først. Det er viktig å understreke at bruen er helt trygg for den lasten og trafikken som går over den nå, sier Eiterjord.

Om bruen:

Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er en fagverksbru i limtre og stål. Den ble ferdigstilt i 2017 og er 94,5 meter lang. Bruen har to kjørefelt, med gang- og sykkelvei. Den er fordelt på tre spenn og er fundamentert på spissbærende pæler i betong.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur