Trafikken i denne retningen, ut fra byen, vil bli påvirket. Foto: Kristian Riddervold Andreassen/ Statens vegvesen
Publisert: 14.11.2023 

Statens vegvesen reparerer bru i Bodø

Statens vegvesen reparerer gangbruen over rv. 80 på Grønnåsen i Bodø.

– I perioden 15.-26. november skal vi reparere skade på en brusøyle. Skaden stammer fra to tidligere påkjørsler, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Slik blir trafikken påvirket

Det er trafikken ut av byen som blir påvirket av arbeidet.

– Vi må stenge høyre felt døgnet rundt hele perioden, på grunn av jobben vi skal gjøre. Midterste og venstre felt vil være åpent som normalt hele tiden. Dette innebærer at trafikantene må benytte midtfeltet når de skal til høyre ut av krysset, mot Jensvoll og Bodøsjøen. Vi kommer til å skilte dette, legger Andreassen til.

– Statens vegvesen har forståelse for at et stengt felt kan være krevende for trafikantene, men vi er nødt til å stenge det da søylen vi skal reparere ligger ved høyre felt. Tryggheten til trafikantene er viktig, det samme er HMSen til de som gjør dette oppdraget for å ivareta trafikksikkerheten i Grønnåsen-krysset, supplerer han.

Med to av tre felt åpne anser han at trafikkflyten i krysset ut av byen skal gå tilnærmet som normalt.

Men noe kø må nok påregnes, spesielt i rushtiden. Vegvesenet ber også trafikantene være spesielt oppmerksomme på bussholdeplassen som er like ved bruen.

Trafikken inn til byen blir ikke påvirket av vedlikeholdsarbeidet.

Hva skjer med gangbruen?

Gangbruen holdes i utgangspunktet åpen for gående og syklende som vanlig, men det kan bli nødvendig å stenge den i perioder.

– Vi gjør det vi kan for å holde disse stengeperiodene så korte som mulig, da det ikke er andre muligheter for å krysse rv. 80 i området, presiserer Andreassen.

– Vi tar vare på det vi har

Etterhvert skal det bygges ny bru ved rv. 80 på Grønnåsen.

– Uavhengig av dette, må vi vedlikeholde denne bruen og ta vare på de veiene vi har allerede har og sørge for at de er trygge, både i dag og i morgen, avslutter Andreassen

Det aktuelle krysset trafikkeres hvert av døgn om lag 10 000 kjøretøy i gjennomsnitt. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 7 prosent, eller 700, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur