Denne E39-strekningen skal få nytt rekkverk. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 25.05.2023 

Her skifter Statens vegvesen ut 7,5 km E39-rekkverk

Statens vegvesen skifter ut 7500 meter gammelt rekkverk på E39-strekningen Kårstøkrysset–Føresvikkrysset.

Arbeidet i de to Rogalands-kommunene Tysvær og Bokn finner sted i tidsrommet 19.00–06.00 med oppstart tirsdag 30. mai. Anslått varighet er fire uker.

Statens vegvesen har forståelse for at veIarbeid kan være krevende for trafikantene, men husk at dette arbeidet øker sikkerheten nettopp for dem.

– Tar vare på det vi har

– Vi tar vare på det vi har, og jobber hver dag for å sikre trafikksikkerheten på våre 10.600 kilometer riks- og europavei. Gode rekkverk er en viktig del av dette, sier byggeleder Johnny Kousgaard Pedersen i Statens vegvesen.

Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen, sånn at veien fortsatt kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

– Ta hensyn til hverandre

– Vi inspiserer jevnlig alle våre veistrekninger, slik at vi til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet og kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Arbeidet blir lagt til natt, da dette er tiden på døgnet med minst trafikk. Trafikken blir dirigert ved hjelp av ledebil, og anslått venting er inntil 15 minutter.

– Entreprenør gjør alt de kan for å ta hensyn til trafikantene, men det er også viktig at trafikantene tar hensyn til dem, og kjører trygt og aktsomt i tråd med trafikkdirigeringen og veitrafikklovens paragraf tre som sier at alle sjåfører plikter å opptre hensynsfullt i trafikken. Trafikksikkerhet er viktig ikke bare for trafikantene, men også for de som jobber på veien for å sikre at den fortsatt er trygg. Også de skal hjem til noen, avslutter Pedersen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur