Foto: Göran Fält
Emner
Publisert
01.03.2021

Hitachi Rail digitaliserer 140 km jernbanelinje som forbinder Sverige og Norge i nord

Hitachi Rail skal sammen med det svenske Trafikverket oppgradere den første linjen i det svenske jernbanenettet til ERTMS. Det nasjonale oppgraderingsprogrammet starter med Malmbanen, som går fra den norsk-svenske grensen til Luleå havn. Kontrakten innebærer leveranse av Hitachis ERTMS Level 2-mark system på den 140 km lange linjen mellom Gällivare og Boden.

Hitachi Rail skal samarbeide med det svenske Trafikverket på oppgraderingen av signalanlegget til ERTMS Level 2 på den viktige «Malmbanan». Samarbeidet er en del av det svenske programmet for digitalisering av det svensk jernbane-nettet.

Kontrakten bekrefter Hitachi Rails muligheter til å bistå kundene i arbeidet med å bli ledende innen digitalisering, støtte bærekraftige initiativ og ligge i forkant av innovativ jernbane-teknologi. Innenfor rammene av kontrakten skal Hitcahi Rail levere ERTMS Level 2 base line 3.6 system til den 140 km lange strekningen, herunder 14 stasjoner.

Hitachi Rail startet samarbeidet med Trafikverket allerede 2008 med oppgradering av Haparanda-banan med ERTMS-teknologi, som et pilotprosjekt.

– Vi er stolt av at Trafikverket igjen gir Hitachi Rail tillit og at vi kan bidra i moderniseringen av denne viktige strekningen nord i Sverige. Hitachi Rail vil også kunne bistå i de kommende initiativene for å oppgradere resten av jernbanenettet i Sverige innen 2030, primært ScanMed Øst og ScanMed Vest, sier Eric Morand, nordisk sjef for Hitachi Rail.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur