Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen
Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

EMNE: Tunnel
PUBLISERT: 23.oktober.2017

Nye Holmestrand stasjon er ett av fire prosjekter som er nominert til den prestisjefylte prisen Betongtavlen for 2017. Vinneren kunngjøres 7. november.

Holmestrand stasjon er spesiell fordi den er bygd ca. 150 meter inne i Holmestrandfjellet, og den er en av verdens største jernbanestasjoner fjell.

Holm-Nykirke

Nytt dobbeltspor Holm-Nykirke på Vestfoldbanen åpnet for trafikk i november 2016. Det nye dobbeltsporet er drøye 14 km langt og inkluderer en 12,3 km lang tunnel (Holmestrandporten), i tillegg til en ny og spektakulær togstasjon inne i Holmestrandfjellet.

Holmestrand stasjon har fire spor – to gjennomgående spor i midten der maksimalhastighet er 250km/t, samt et spor til 250 meter lang plattform på hver side av stasjonshallen for stoppende tog.

Stasjonen har tre innganger. Hovedinngangen ligger i det gamle stasjonsområdet, her er det også kollektivterminal med buss- og taxistopp. Søndre inngang ligger nærmere sentrum. Inngangspartiene er bygd i betong og er utformet på en slik måte at de skal gi inntrykk av å ha vokst ut av fjellsiden. Den tredje inngangen ligger på toppen av fjellet og blir betjent med egen heis til stasjonen.

Utfordrende plassering

Prosjektsjef i Bane NOR, Knut Edmund Knutsen, forteller at det har vært jobbet mye med utformingen av den nye stasjonen. Dette gjelder ikke minst trykk- og sug krefter som kan forventes når to tog skal kunne møtes i 250 km/t.

Hele fjellhallen er 860 meter lang med en gradvis nedskalering fra 190m2 til 130m2 tverrsnitt i hver ende for å ta av for lufttrykket fra tog som passerer i høy hastighet. Det er også bygd en trykkavlastningstunnel som bidrar til å redusere ubehagelig trykk eller sug når direktetog passerer i høy hastighet.

Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig og ikke som en klam og tung fjellhall. Stasjonshallen er innredet med stål, hvit betong og mye lys. Alle synlige overflater er utført med hvit betong.

En mengde lysdioder er satt opp i inngangene og på plattformen. Disse kan endre farge og lysstyrke. Lyset blir regulert opp og ned i forhold til om det er folk til stede på stasjonen. I tillegg vil noe av belysningen skifte farge på ulike tider av døgnet.

Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede. Dette gir de reisende en god oversikt og en positiv opplevelse, forklarer Knutsen. Nå krysser han fingrene foran prisutdelingen, som skjer på et eget arrangement 7. november.

Prestisjetung

Betongtavlen er en prestisjetung utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge hvor betong er anvendt «på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte». Prisen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer, hvor to er oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund og tre fra Norsk betongforening.

Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund, Norsk betongforening og Tekna. Prisen ble første gang utdelt i 1961. Én gang har utmerkelsen gått til et jernbaneanlegg; det var i 1999 da veg- og jernbanebruene over Hølendalen på Østfoldbanen fikk prisen. I fjor var fornyelsen av Stabekk stasjon på Drammenbanen ett av de nominerte prosjektene.