Trude Ørbech tok over som divisjonsdirektør for Rambøll Geo 1. mars. Foto: Melisa Fajkovic
Publisert: 16.03.2023 

Hun er ny divisjonsdirektør for Rambøll Geo

Første mars tok Trude Ørbech over som divisjonsdirektør for Rambølls geoteknikere i Norge. Med lang erfaring fra fagfeltet, både i og utenfor Rambøll, har Geo fått en ny leder som har satt spor etter seg, vet hva som skal til for å lykkes, og har klare ambisjoner på vegne av både faget og Rambølls geoteknikere.

Ørbech kommer fra stillingen som prosjektsjef i Rambøll, er sivilingeniør i geoteknikk fra NTNU og har mer enn 20 års erfaring som geotekniker, har fire år hos Multiconsult, og tolv år hos NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Hun har flere års erfaring som fagansvarlig for geoteknikk av store og små transport- og anleggsoppdrag innenfor ulike planfaser, blant annet Sommero hotell på Solli plass i Oslo, det nye Nasjonalmuseet i Oslo, Grorud stasjon og Kolbotn stasjon. Hun har sittet i styret i NGF (Norsk geoteknisk forening) i fem år, og er for tiden også styreleder der.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått Trude på plass som ny divisjonsdirektør på Geo. Trude bringer med seg tung fagerfaring, og har ambisjoner om videreutvikling som blir svært viktig for å løfte geofaget videre. Med Trude på plass, og med de interne rekrutteringene vi har gjort det siste året, har vi en veldig spennende ledergruppe i divisjonen. Nå har vi en god miks av rutinerte og nye ledere i nye posisjoner, samt at hele ledergruppa samlet er relativt ung. Dette lover bra for fremtiden, og som gammel geotekniker gleder jeg meg til å se fortsettelsen, sier Terje Dengerud, direktør for Samferdsel og byutvikling i Rambøll Norge.

Skal lede geoeksperter over hele landet

Divisjonen hun skal lede har nesten 100 medarbeidere innen geofagfeltet. Disse jobber med alt fra undersøkelser i felt og lab til prosjektering og oppfølging i byggefase. Divisjonen er landsdekkende med kontorer fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, og hovedtyngden av geoekspertene befinner seg i Trondheim og Oslo.

Trude Ørbech peker på det hun mener er divisjonens styrke; at de samarbeider både på prosjekter og med faglig utvikling på tvers av kontorene i Rambøll over hele landet.

– Våre folk jobber med de største prosjektene Rambøll er involvert i, eksempelvis E6 Ranheim-Værnes som er et kjempestort prosjekt hvor vi har hatt all detaljprosjektering, og nå driver med byggeplassoppfølging. Selv om selve prosjektet er i Trøndelag, finner du Rambøll-ansatte der med geofaglig ekspertise fra både Oslo- og Trondheimskontoret.

– Er det noe vi har erfart de siste årene så er det at verden endrer seg raskt, og vi må kunne endre oss raskt. I geobransjen er det økt fokus på automasjon, maskinlære og kunstig intelligens. Dette er selvsagt områder vi har ambisjon om løfte oss på. Her må vi også jobbe sammen på tvers av geografi og fagområder for å få til de gode løsningene slik at divisjonen kan møte framtidens behov, sier Ørbech.

Skal få frem Rambølls satsing på bærekraft

Alle snakker om bærekraft, også innenfor det geofaglige-miljøet.

– For meg er det viktig å få fram alt det gode bærekraftsarbeidet Rambøll gjør og bidrar til. Rambøll er landets første virksomhet som er sertifisert etter FNs bærekraftsmål, og det forplikter. I vår divisjon jobber vi konkret med dette, både i løpet av arbeidsdagen vår, men også når det gjelder å utvikle vår egen bevissthet rundt det å være gode rådgivere. Bærekraft og transport er et område hvor det også er noen dilemmaer som av og til dukker opp. Dette diskuteres også i divisjonen. Sist høst hadde divisjonen et fagtreff der bærekraft var tema og eksterne foredragsholdere fortalte om ulike måter å betrakte bærekraft på innen vårt fagfelt.

– Vi har en egen bærekraftsgruppe som jobber med disse tingene, og som er en del av Rambølls Sustainable Core Team. I løpet av det siste året har de gjort en grundig jobb med å kartlegge ulike løsninger. Det kan være alt fra å finne gode svar på spørsmål om hva som kan redusere CO2-utslipp, men også disse dilemmaene som det er å jobbe med transport. For det er mange dilemmaer vi skal håndtere, sier Trude Ørbech.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur