Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen
Hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen

Hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen

– Det er liten tvil om at hydrogen er fremtiden for lastebilnæringen og andre som trenger kraftige motorer til sin virksomhet. Dette begynner å slå rot i næringen også. Likevel er det en grunnleggende forutsetning for suksess som ikke er på plass, og det er et landsdekkende distribusjonsnett for hydrogen.

EMNE: Anleggsmaskiner
PUBLISERT: 19.september.2019

Bjørn Simonsen, direktør i Nel er overhodet ikke i tvil: Hydrogen er løsningen for fremtidens nyttekjøretøy. Det er langt bedre enn diesel på mange områder, og det er en teknologi som allerede i dag kan være kommersielt bærekraftig, om volumene er store nok. Likevel finnes det skjær i sjøen: Det mangler et riksdekkende distribusjonsnett for hydrogen. Dermed er det mange som ikke tør å satse på denne løsningen for sine lastebiler. Det er også ganske skrint med personbiler som blir drevet av hydrogen foreløpig, men dette har også litt sammenheng med at det ikke finnes noe utvalg å nevne for dem som måtte tenke i de baner på personbilfronten. Et nasjonalt basisnett for hydrogen kan komme på rundt 2 milliarder kroner – en investering staten bør kunne stå for, har Simonsen tidligere uttalt.

Løsningen

– Hvorfor går det så tregt med utbyggingen, om det er fremtidens løsning?

– Utfordringen ligger i hvem som finansierer den første delen av et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner for hydrogen, som muliggjør bruk av hydrogenkjøretøy. Derfor mener jeg en mer aktiv rolle fra statlig hold er viktig i denne fasen.

Foto: Nel

– Staten har vist seg som en ivrig lagspiller når det gjelder el-biler og personbilutvalget?

– Det vi kanskje kan lære av det, er at når staten legger forholdene til rette, så vil markedet gjøre resten. Det er derfor helt sentralt for hydrogensatsingen fremover at vi på plass en nasjonal plan med tilhørende støttemekanismer for utbyggingen av hydrogeninfrastruktur. Markedet er jo allerede i bevegelse, med satsing på hydrogenlastebiler hos ASKO i Trondheim. Dette vil bli en veldig bra testflåte i Norge. Men vi vet jo at flere kjøretøyprodusenter har kastet seg rundt, Hyundai skal blant annet levere 1.600 lastebiler produsert for hydrogendrift til Sveits alene de kommende årene. I USA er alt mye større, og Nikola har fått hele 13.000 lastebiler i forhåndsordre som skal drives med hydrogen. Så det er noe på gang, det er det liten tvil om, men det er litt synd at vi her i landet, som ellers liker å være i forkant når det gjelder å satse på bærekraftige løsninger på de fleste områder, foreløpig ligger et stykke bak, slår han fast.

– Hvorfor har ikke dette kommet tidligere?

– Fordi teknologien ikke har vært der. Nå er den kommet, og det bør være klart for utrulling av store volumer med lastebiler på hydrogendrift. Men man får altså ikke folk til å satse på dette, om man ikke har tilstrekkelig mange steder man kan tanke.

Jobber hardt

– Er det altså intet håp for dem som måtte ønske seg å satse på hydrogendrift?

– Det jobbes på mange fronter med dette nå, så det er nok uansett bare et spørsmål om tid. Vi har for eksempel en satsing på gang i samarbeide med Uno-X og Nippon. Det er snakk om store utskiftninger i trailerparken til folk om det skal bli noe ut av det, derfor er det viktig å ha med staten som en aktiv medspiller i overgangen. En av de store fordelene med hydrogen er at det kan produseres på et annet tidspunkt og sted enn når og hvor man fyller det. På den måten kan elektrolyse samspille med utbygging av fornybar energi, og både sørge for at energien blir utnyttet fullt ut, samt redusere behovet for nettoppgraderinger på de stedene stasjonene er lokalisert. I tillegg til at hydrogen er et nullutslippsdrivstoff er det en teknologi som kan gi kraft nok til store motorer, og lagres i store nok mengder til å gi lang rekkevidde mellom fyllingene, samtidig som det ikke tar lenger tid å fylle tanken enn et vanlig dieselkjøretøy. Både når det gjelder lastebiler og anleggsmaskiner er hydrogen definitivt fremtidens løsning – og teknologien er her nå, sier Simonsen entusiastisk.