– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» - ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.
Publisert
01.07.2019

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» - ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.

David Madland i Applied Autonomy AS leder et ganske nytt selskap. Faktisk ble det etablert så sent som i 2016, etter at han hadde møtt selvgående busser i utlandet året før. Selskapet eies i dag med 62% Kongsberg Innovasjon, 16 % VY og resten eies av Madland selv. Han ble ansatt sammen med Jonny Haugen, som fortsatt styrer kontrollsenteret. I dag er bedriften imidlertid vokst til 5 ansatte, og har store planer for fremtiden.

Eksport

– Det er ingen tvil om at det er i utlandet volumet vil ligge for oss. Men vi håper at vi fortsatt kan utvikle teknologi og gjøre tester her i Norge, forteller Madland. Selskapet har utviklet og produserer «boksen» som sørger for kommunikasjonen mellom den enkelte autonome buss og kontrollsentralen, som sørger for og overvåker at alt går som det skal.

– Dere er allerede i rute?

– Ja, på mer enn ett område, kan man si. For det første gjelder det bussene: Her har vi 2 busser i rutetrafikk på Kongsberg, på en strekning på 2,1 km en vei – mellom «Knutepunktet» og Teknologiparken i byen. Dette startet som et eksperiment i oktober 2018, men har vært så vellykket at bussene nå er i rutetrafikk. Vi har dessuten et prosjekt gående i Saltzburg i Østerrike som vi venter oss mye av, og vi kommer til å satse betydelig på eksport av den teknologi og knowhow vi har utviklet i løpet av testperioden, forteller Madland til Samferdsel & Infrastruktur. Han viser til at både autonomi og biler med solid førerstøtte kan bidra til reduserte antall ulykker om de blir brukt riktig.

Blanding

– Men du tror ikke at alle kommer til å bruke autonome kjøretøyer av forskjellige salg foreløpig?

– Det skjer stadig utvikling på dette området, og de store bilprodusentene kommer med nyheter på løpende bånd når det gjelder førerstøtte. Her er det virkelig mye på gang. Når det er sagt, er det jo også viktig at vi mennesker lærer oss til å bruke disse systemene skikkelig, ellers kan det slå dårlig ut. Skal vi få ulykkestallene ned, må førerstøtten brukes riktig. Det skjer jo ikke alltid, så jeg tenker at det neste som antagelig vil komme, er digitale fartsgrenser.

– Hva er det?

– Det er en kommunikasjon av de fartsgrensene myndighetene har satt, og til bilene, som vil gjøre at bilene ikke lar seg kjøre raskere enn fartsgrensene på stedet. Parallelt utvikler vi og andre autonomi. For vår del er det busser som er i fokus, og vi forventer at dette vil øke drastisk i årene som kommer. Foreløpig kjører vi ganske sakte, men dette kan også komme til å endre seg ganske raskt. Når vi så kommer til det som kalles nivå 4 og 5 på autonomi, så nærmer vi oss en situasjon der kjøretøyene tar over hele kjøringen. Da er det bilen som har «lappen» og ikke føreren. Vi har et stykke vei å gå før vi kommer dit, men utviklingen går stadig raskere, så det er spennende å få lov til å være en del av den. Jeg tror at den kunnskapen vi har greid å utvikle hos oss, kommer til å bli en viktig handelsvare i årene som kommer, avslutter Madland.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur