Ivar Galaaen (direktør AF anlegg), Anna Maria Aursund (direktør Vann- og avløpsetaten), Grethe Bergly (konsernsjef Multiconsult). Foto: Multiconsult
Publisert: 01.11.2022 

Inngår kontrakt for vannbehandlingsanlegg på Huseby

Nå er kontrakt for byggingen av nytt vannbehandlingsanlegget på Huseby inngått mellom Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, AF Gruppen og Multiconsult. Anlegget inngår som en del av Oslo kommunes nye reservevannforsyning, som skal forsyne alle byens 700 000 innbyggere med rent drikkevann.

– Vannbehandlingsanlegget som skal bygges på Huseby er selve hjertet i den nye reservevannforsyningen til Oslo og blir det største som noensinne er bygget i Norge. Kontrakten er kompleks med et svært høyt antall grensesnitt mellom fagene, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Det vil ta fem år å ferdigstille vannbehandlingsanlegget på Huseby, hvorav cirka tre år vil gå med til betongarbeider og ca. to år vil bestå av arbeider med prosessteknisk utstyr, elektro samt test og igangkjøring.

Samspillskontrakt

Vann- og avløpsetaten har valgt en samspillskontrakt etter alliansemodell fordi dette reduserer den økonomiske risikoen, samtidig som man får en effektiv styring av sikkerhet, kvalitet og fremdrift.

– AF Gruppen og Multiconsult med Asplan Viak som underleverandør er aktører vi allerede kjenner og har et godt samarbeid med. Forholdene ligger derfor til rette for god prosjektgjennomføring også av denne kontrakten, sier Aursund.

I dag får 90 prosent av Oslos innbyggere vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Mangelen på reservevann gjør dagens vannforsyning sårbar. Derfor bygger Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune en ny reservevannforsyning. Kontrakten som nå er signert er den siste av de fire store entreprisene i prosjektet. Med dette går arbeidene på Huseby over i en ny fase fra sommeren 2023.

– Vi ser fram til å jobbe videre med vannbehandlingsanlegget og gleder oss til godt samarbeid og at entreprenøren inkluderes i dette prosjektet som er veldig viktig for Oslo kommune og innbyggerne. I Multiconsult tror vi allianser er fremtidens arbeidsform og ser derfor frem til samarbeidet, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Multiconsult har med Asplan Viak som underleverandør i prosjektet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur