Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur
Rita Tvede Bartolomei
Publisert: 31.08.2022 

Intensiverer arbeidet med tilsyn av bruer?

RIF ønsker flere tilsyn av bruene som del av det pågående vedlikeholdsarbeidet. Nå vurderer Vegtilsynet om bruer skal få ekstra oppmerksomhet fremover.

I Vegtilsynets årsrapport for 2021, konkluderes det med at «våre saker om inspeksjon av bruer i 2017, resulterte i et intensivt arbeid med å kvalitetssikre norske bruer og har bidratt til at etterslepet innen bruinspeksjoner ble hentet inn».

Kan bli flere tilsyn fremover

Direktør for Vegtilsynet, Magnus Steigedal, bekrefter at bruer igjen har blitt tatt inn i tilsynsprogrammet til Vegtilsynet.

– Det er de ulike veieierne som eier bruene og skal ha kontroll på tilstanden. Med tanke på tilsyn av gode systemer for oppfølging av bruer så har vi gjennomført saker mot tidligere region vest og nord, og vi skal gjennomføre etterkontroll i 2022. Ut ifra etterkontrollen vi gjør i år, så vil vi vurdere ytterligere tilsynssaker på bruer framover, sier han til Samferdsel & Infrastruktur.

Hvor stort var etterslepet for rekkverksvedlikehold?

I tillegg blir alle typer rekkverk på riksveinettet, omtalt slik i Vegtilsynets årsrapport: «Våre saker og oppfølging i 2019 har bidratt til at tilstanden på rekkverk på riksvegnettet har fått et betydelig løft, og Statens vegvesen sitt inspeksjonssystem for rekkverk er forbedret».

– Våre tilsyn har vært geografisk avgrenset, og vi har derfor ikke en samlet oversikt over størrelse på etterslep for rekkverksvedlikehold, per dags dato, sier Steigedal.

Han minner om at det er de ulike veieierne som eier rekkverkene, og har samlet oversikt over tilstand.

– Vegtilsynets mandat dekker riksveiene. Men for rekkverk registrerer vi at det har fått større fokus, og det skjer nyvinninger innenfor inspeksjon av rekkverk, gjennom automatisk rekkverkskontroll. Dette kan hjelpe veieier til å få en bedre oversikt over tilstand på rekkverket. Dessuten kan det hjelpe oss med å få enda bedre datagrunnlag som grunnlag for våre tilsyn, oppsummerer han.

 

 

 

 

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur