Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant/Statens vegvesen
Publisert: 24.05.2022 

Invitasjon til markedsundersøkelse for anskaffelse av tjenestekomponenter for MOPS

Anskaffelse av BIM-komponenter for digitale tvillinger vil få ambisjonene til modellbasert prosjektgjennomføring i Vegvesenet til å skyte fart.

Nå ønsker Statens vegvesenrespons og tilbakemeldinger fra markedet på piloten som skal utvikles.

Prosjektstyring i sanntid 

Vegvesenet har utviklet en webbasert pilot for modellorientert prosjektstyring. Med ett blikk på mobilen vil den digitale tvillingengi styringsinformasjon i sanntid om prosjektet som er under arbeid. Gevinstene er mange, men for Vegvesenet er tidlig tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, hms, kostnader, fremdrift og kvalitetsentralt. 

Løsningen som er utviklet går under navnet MOPS, Modellorientert Prosjektstyring i Sanntid. Nå skal piloten realiseres og utvikles videre frem mot 2025. 

Store ambisjoner for kontroll på dataflyt 

– Vi har store ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi og kontroll på dataflyt i våre utbyggingsprosjekter. Styringsinformasjon i sanntid på hele utbyggingsporteføljenvil endre vår rolle som byggherre totalt. Med full kontroll på viktige parameter som klima,økonomi og HMS vil rapportering og kontraktsoppfølging bli enda bedre. Vi ser et stort effektiviseringspotensial i å få løsningen realisert og tatt i bruk, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. 

Ønsker respons fra markedet for å justere anskaffelsen

– Når vi nå går ut med en markedsundersøkelse er det med en forventing om å få markedetsresponsknyttet til anskaffelsen samt kunne gjøre justeringer basert på konkrete tilbakemeldinger.  

– Vi håper også markedet gjennom dette oppfatter hvilken retning Vegvesenet nå går knyttet tildigitalisering av byggherrerollen, understreker Hanne Hermanrud, direktør for Teknologi og utvikling i Utbyggingsdivisjonen.  

Markedsundersøkelsen er publisert i Doffin 

– Markedsundersøkelsen er i denne omgang avgrenset til utsendelse av spørsmål som vi ønsker svar på, sammen med innspill fra markedet i den sammenheng. Markedet har mulighet til å sende inn anonyme spørsmål som blir besvart av Statens vegvesen.

Konseptet «BOLC-pilot» er presentert flere ganger gjennom samarbeid med buildingSMARTved en rekke anledninger og vi håper det er en viss kjennskap til prosjektet i bransjen.

Invitasjon til undersøkelsen 

Målgruppen for undersøkelsen er: 

  • Interesserte leverandører av produkter og tjenester innenprosjektgjennomføring og digital tvilling. 
  • Andre offentlige virksomheter som er interessert i tilsvarende komponentbaserte løsninger, og eventuelt ønsker samarbeid rundt utviklingen av Modellorientert byggherre kildekoden.

Frist for besvarelse er 31. mai  

Frist for innlevering og spørsmål, 31.mai 2022. Spørsmål vil deretter bli besvart innen fem virkedager.

Spørsmål sendes og besvares gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet KGV/Doffin. Alle innkomne spørsmål vil bli anonymisert.

Les mer: Kunngjøring i Doffin

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur