Foto: COWI
Publisert: 25.10.2023 

Jesper Asferg utnevnt som konserndirektør for forretningsutvikling innen infrastruktur

Asferg vil i den nye rollen få et globalt ansvar for å sikre COWIs fortsatte vekst innen samferdsel, som i dag er COWIs største forretningsområde.

– En enda mere kundesentrisk tilnærming med stadig økt fokus på felles verdiskaping sammen med kundene våre, vil være sentrale elementer for å sikre størst mulig samfunnsnytte ved utvikling av fremtidens klimarobuste og samfunnskritiske infrastruktur, sier Asferg.

Jesper har nylig tiltrådt den nyopprettete stillingen og går dermed videre fra jobben som divisjonsdirektør for transport og byutvikling i Norge.

En ny organisasjonsstruktur vil kombinere selskapets lokale kunnskap i et norsk marked med tilgang på internasjonal kompetanse i verdensklasse innen store infrastrukturprosjekter.

– Vi har en fordel av at vi er et globalt selskap og kan trekke på ressurser fra flere kontinenter. Når vi for eksempel utvikler teknisk komplekse prosjekter som Bybanen i Bergen, eller bruen over Bjørnafjorden på E39, er dette en uslåelig kombo, og det skaper stor merverdi for kundene våre, forteller Asferg.

COWIs Group Chief Business Development Officer, Marius Weydahl Berg, sier at Jesper bringer inn verdifull kompetanse som tidligere leder for den norske divisjonen i COWI for transport og byutvikling.

– Jeg er svært tilfreds med å utnevne Jesper til denne rollen. Jesper og jeg har jobbet sammen i mange år, og jeg kjenner han som en person med en utrolig drivkraft og evne til å yte til det beste for kundene. Sammen med kundene vil han med sin kunnskap og bakgrunn bidra til å sikre både økt kunde -og samfunnsverdi i prosjektene, sier Weydahl Berg.

Samtidig peker Jesper og Marius på utfordringer i bransjen ved inngåelse av kontrakter som teller timer snarere enn verdi for kunde og samfunn.

– Om vi skifter fra det jeg anser som suboptimale kontrakter hvor vi leverer timer til kontrakter som er basert på verdi, har vi kommet et stykke på vei. Vi har heldigvis fremoverlente kunder her som er med å bryte ny grunn og vi vil jobbe for å dytte bransjen i den retningen, sier Asferg.

Nordmenn globalt ettertraktet

Norsk kompetanse er også ettertraktet globalt, ifølge Asferg, som selv er dansk.

– I de skandinaviske landene er det veldig mye trykk på jernbane for tiden, og norsk digitaliseringskompetanse på for eksempel samhandlingsmodeller er svært verdifullt. Vi ser også at kunder i USA ser til norsk digitaliseringskompetanse når de skal bygge ny jernbane, så vi er ettertraktet.

I infrastrukturprosjekter benytter man seg nå også av kunstig intelligens i større grad.

– Når vi for eksempel gjør trafikkanalyser eller tilstandsvurderinger kommer kunstig intelligens godt med. Og brukens rekkevidde er mye større enn dette, vi utforsker fremdeles mulighetsrommet.

Dytter prosjekter i en bærekraftig retning

Da COWI lanserte sin nye strategi FUTURE-NOW i 2021 var en av målsetningene av 100 prosent av omsetningen til selskapet skulle komme fra prosjekter som er med å dytte verden i en mer bærekraftig retning innen tre til fem år. Asferg mener at selskapet er i rute til å levere på dette.

– Vi innarbeider en metodikk i alle prosjektene våre der vi hensyntar klima og miljø. De fleste kundene våre har høye klima- og miljøambisjoner i sine virksomheter. Når vi leverer tjenester på klimatilpasning, på livssyklusanalyser, klimagassregnskap eller gjennomfører klima- og miljøsertifiseringer, dytter vi prosjektene i en bærekraftig retning og spiller kundene gode. Dette vil lønne seg i et livsløpsperspektiv, og det å bygge klimarobust infrastruktur er samfunnskritisk i tiden vi nå er inne i, sier Asferg.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur