Rådgiver bærekraft i anlegg

Email
Kopier link
Del med

Er du også en av dem som ville redde verden da du var liten? Les videre!

Er du også en av dem som ville redde verden da du var liten? Les videre! Vi søker nå etter en rådgiver bærekraft i anlegg/ BREEAM InfrastructureMiljø, klima og bærekraft er en viktig premissgiver for Skanskas prosjekter. For å utvikle oss og møte den stadig økende etterspørselen trenger vi flere rådgivere som vil mer, og kan hjelpe oss med å flytte grensene for hva vi kan få til i våre anleggsprosjekter. Har du engasjementet, motivasjonen og formalkompetanse knyttet miljø, klimagassutslipp, ytre miljø og BREEAM Infrastructure, og har jobbet innenfor dette faget de siste årene, vil vi gjerne høre fra deg! Vi vet at den største forskjellen kommer av godt arbeid i prosjektets tidlige faser, derfor er våre internrådgivere involvert allerede fra start av prosjektet.

Skanska var først ute i Norge med å ferdigstille et CEEQUAL-prosjekt, og er i dag den entreprenøren som har ferdigstilt flest sertifiserte anleggsprosjekter. Vår interne faggruppe for BREEAM-assessorer teller i dag 27 medarbeidere og utgjør med det antagelig den største gruppen av Breeam Infrastructure assessorer i landet. Vi ønsker å fortsette å jobbe for å være den ledende, grønne entreprenøren, og søker derfor etter flere kolleger som ønsker å gjøre en forskjell.

Skanska Teknikk er Skanskas interne prosjekterings- og rådgiverenhet. Enheten består av flere avdelinger og dekker fagområdene energi, miljø og klima, byggeteknikk og bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC.

Avdeling Miljø og klima består av 18 ansatte som jobber på flere av Skanskas mest spennende og ambisiøse prosjekter. Avdelingen er helt i front innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger – som også skal være robuste for dagens og morgendagens klima. Vi er fremoverlente, og jobber hele tiden for å realisere pilotprosjekter på miljø med gode helhetsløsninger som kan stimulere og motivere for stadig mer grønn utvikling og innovasjon i bransjen. Til dette så trenger vi flere som vil mer.

Avdelingen rådgir både bygg- og anleggsprosjekter innenfor BREEAM (Infra og NOR), LCA/klimagassreduksjon og materialrådgiving. I tillegg bidrar vi i konsernets faglige og strategiske utvikling, samt at vi er involvert i FoU, både i eget hus og i samarbeid med andre. Vi arbeider tett med egne energi- og bygningsfysikkrådgivere, og sammen med prosjektene, for å bidra til at vi som entreprenør, byggherre og utvikler møter samfunnets behov og Skanska sine kunders mål om en bærekraftig utvikling.

Les mer om hvordan vi jobber i Skanska Teknikk her.

Hos oss får du muligheten til å jobbe med:

 • Rådgivning innen temaer relatert til bærekraft i tilbudsarbeid, planlegging og gjennomføring av Skanskas anleggsprosjekter
 • Bistå tilbuds- og prosjektorganisasjonene med:
  • Koordinering av arbeid med Miljø og klima
  • LCA- og klimagassbudsjett og -regnskap
  • Oppfølging av BREEAM Infrastructure (CEEQUAL)
  • Tett samarbeid med rådgiver for ytre miljø som er ansatt i prosjektet
  • M.m
 • Overføre forutsetningene fra tidligfase til mobiliseringsfase for å sikre at miljøkrav blir implementert i prosjektet og at ambisjonsnivået er forankret i prosjektorganisasjonen
 • Delta i interne og eksterne initiativ for løsninger og standarder for både Skanska og bransjen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, masternivå.
 • 2-5 års erfaring med miljøarbeid i anleggsprosjekter – herunder;
  • BREEAM
  • Klimagassbudsjett og regnskap
  • Stort engasjement for miljø og praktisk anleggserfaring kan veie opp for erfaring med BREEAM
 • God forståelse for et prosjekts ulike faser, samarbeids og kontraktsformer og roller.

Komplementære kvalifikasjoner

Dersom du har kompetanse på ett eller flere tilstøtende områder kan det være mulig og ønskelig å kombinere med denne stillingen:

 • Ytre-miljø i anlegg
 • Naturforvaltning
 • BREEAM-NOR
 • Anleggserfaring, med miljøengasjement

Vi tror du er:

 • Oppriktig miljøengasjert
 • Har gode evner til å sette seg inn i andres fagområder for å redefinere problemstillinger og åpne for alternative løsninger
 • Flink til å kunne foreta prioritering av ulike hensyn i en totalvurdering
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
 • Har gode evner til å jobbe både selvstendig og strukturert samt integrert i et team
 • Engasjerende, og ønsker å utvikle både deg selv, teamet og Skanska Norge videre

Det vi kan tilby deg er:

 • Trivelige og engasjerte kollegaer i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern, som har stadig økende mengde av sine oppdrag i samspill – en viktig fase for å utgjøre en forskjell
 • Spennende utfordringer i noen av verdens mest ambisiøse foregangsprosjekter innen bærekraft
 • Store muligheter for personlig utvikling, med mulighet til å være med å utvikle fagmiljøet innen et viktig og spennende fagfelt med stort vekstpotensial
 • Som internrådgiver hos en entreprenør og utvikler får man en unik mulighet for tett kontakt med våre anlegg, underentreprenører og leverandører. Dette gir svært gode påvirkningsmuligheter og rask erfaringsutvikling på hva som er de beste helhetsløsningene. Videre kommer man tett på beslutningstakere, og blir involvert tidlig i prosjekter.
 • Mulighet til å etter ønske sitte ute hos prosjektene i perioder, faste dager eller variere mellom hjemmekontor, prosjektkontor og arbeid på vårt hovedkontor. Konkurransedyktige betingelser, flexitid, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Stillingen rapporterer til avdelingssjef Miljø og klima.

Kontorsted vil være på vårt hovedkontor i Lakkegata 53 i Oslo sentrum, men noe reising må påregnes.

Om arbeidsgiveren

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.
I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Arbeidssted
Søknadsfrist
30.04.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Skanska
Kontaktperson
Lars Clausen
Telefon
928 51 552
Send søknad

Flere Stillinger