Foto: Jon Aamodt/N247
Emner
Publisert
22.10.2020

Jublet etter gjennomslag i Sørlandets lengste biltunnel

Mange ville ha med seg den historiske begivenheten, da det endelige gjennomslaget i den 4040 meter lange Søgnetunnelen ble gjort. En milepæl på ferden mot ny, trafikksikker E39 med halvert reisetid mellom Kristiansand og Mandal i Agder.

Gjennomslaget ble gjort mandag 19. oktober om kvelden. Administrerende direktør Anette Aanesland frem viktigheten av veisystemer som skal gi kortere reisetid, være trygge og sikre i tillegg til å gi forutsigbarhet for trafikanten spesielt vinterstid. Når året er omme, har Nye Veier totalt åpnet mer enn 80 kilometer med ny vei.

Kostnadseffektivt med helhetlig utbygging

Vi bygger ut helhetlig over lange strekninger, og ser at dette er kostnadseffektivt. Ved å bygge mellom de store byene i Norge, så knytter vi bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Aksen Oslo-Kristiansand-Stavanger har stor næringsutvikling. Reisetid fra Kristiansand til både Oslo og Stavanger blir halvert. Fra Kristiansand når man Oslo på knappe tre timer. Mens Stavanger blir under to timer unna sørlandsbyen. Nye Veier har ansvar for å bygge ut 330 kilometer mellom Stavanger og Oslo. Vi legger til rette for økt bruk av elektrifiserte kjøretøyer. Når man ferdes med elektriske kjøretøy på vår nye E39, skal man slippe rekkeviddeangst eller usikkerhet om man får ladet effektivt på ladestasjonene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Stolt stortingsrepresentant

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget å trykke på utløserknappene, som satte av aller siste sprengladning i den 4040 meter lange Søgnetunnelen med to separate løp.

Foto: Jon Aamodt/N247

– Det er fantastisk å få lov til å være med på at endelig skjer det som en samlet landsdel har jobbet iherdig for gjennom flere tiår. Vi får en vei som knytter hele landsdelen sammen på en helt ny måte. Det vil bety mye for mange. Og vi får en trafikksikker vei. Dette er en stor dag, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen gleder seg over aktivitet i hele E39-porteføljen til Nye Veier.

Lokal verdiskapning

– Denne strekningen, Kristiansand vest - Mandal øst på 19 km, er det første i produksjon på E39. Første skuffetak ble gjort 9. oktober 2018. Vi har hatt, og ser frem til videre godt samarbeid med kommuner i videre planprosess. For å få realisert dette svært viktige prosjektet for Sørlandet og landet for øvrig. AF Gruppen er totalentreprenør for oss. Vi berømmer dem for å holde produksjonen oppe og hjulene i gang under de spesielle omstendighetene med Covid-19. AF Gruppen er som vanlig gode til å benytte seg av lokale og regionale entreprenører og tjenesteleverandører, og derigjennom bidrar til lokal verdiskapning, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Fakta:

E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest
Innebærer realisering av omtrent 70 km med ny, trafikksikker firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Dette er det største veiprosjektet finansiert i en stortingsproposisjon. Nye Veier er i gang med en helhetlig utbygging og planlegging av hele strekningen som går gjennom kommunene Kristiansand, Lindesnes og Lyngdal. Per 20. oktober 2020 er det 55 prosent av delprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst utført. Kontrakten har en verdi på 4,5 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

I tillegg til Kristiansand vest – Mandal øst, er Mandal øst – Mandal by i produksjon. Trafikk blir satt på den 12 kilometer lange strekningen i desember 2021. Kontraktsverdi er 1,75 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Detaljreguleringsarbeid starter i høst for den 25 kilometer lange strekningen Mandalselva – Lyngdal øst (Herdal). Kontraktsverdi 4,3 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Lyngdal øst – Lyngdal vest (11 km) er i konkurranse for å kontrahere entreprenør. Kontraktsverdi er 3 mrd norske kroner eksklusive merverdiavgift.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur