Kalvebakken bru på innfartsveien til Tromsø skal få nye kantdragere og rekkverk. Det blir veiarbeid på E8 ut august. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 08.04.2024 

Kalvebakken bru på E8 får nytt rekkverk

Nå starter arbeidet med å bygge nytt rekkverk på bruen på innfartsveien til Tromsø.

Det skal bygges nye kantdragere og monteres nytt rekkverk på Kalvebakken bru i Ramfjord. Veien blir lysregulert og innsnevret til én kjørebane hele døgnet. Det blir arbeid på bruen mellom klokken 07.00 og 19.00 mandag til lørdag. Fartsgrensen er satt ned til 50 kilometer i timen på stedet.

– Det er mye trafikk på innfartsveien til Tromsø, så folk må være forberedt på litt ventetid. Vi ber sjåførene om å kjøre varsomt og ta hensyn til de som arbeider på bruen, slik at vi unngår ulykker, sier byggeleder Tor Knedahl i Statens vegvesen.

Vegen over bruen har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 biler i døgnet. Arbeidet starter med rigging 8. april, og planen er å være helt ferdig innen 1. september. Det er BMO Entreprenør som utfører arbeidet på bruen på oppdrag fra Statens vegvesen.

Skadet rekkverk

Kalvebakken bru har hatt nedsatt fartsgrense til 50 km/t siden i fjor sommer på grunn av skader på rekkverket. Farten ble satt ned for å redusere faren for trafikkuhell, og begrense konsekvensene dersom det skulle skje ei ulykke.

Skadene skyldes rust, avskalling og påkjørsler. På Kalvebakken bru må både kantdragere og rekkverk skiftes for å oppfylle dagens krav til sikkerhet.

Alle de vél 6000 bruene på norske riksveier inspiseres jevnlig av Statens vegvesen.

– Når vi gjør funn på en bruinspeksjon, så innfører vi tiltak fortløpende. Sikkerhet kommer alltid først, sier Tor Knedahl.

De tre bruene

Tre generasjoner bruer ligger på rekke og rad over elven på Kalvebakken. Den øverste og eldste er en steinhvelvsbru fra 1911. Den ble erstattet av ei ny bru nedstrøms i 1958. Nå er det dagens bru på E8, som ble tatt i bruk i 1975, som får en nødvendig utbedring.

Bussholdeplassen Kalvebakken på E8 blir stengt i den perioden arbeidet pågår.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur