Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?
Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling? Foto: Sweco

Kan bærekraftsmålene brukes i byutvikling?

Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot lokal byutvikling i Norden. Resultatet er en rapport som viser hvordan små- og mellomstore nordiske byer kan bli, og forbli, attraktive.

EMNE: Byutvikling
PUBLISERT: 26.November.2019

Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Initiativet er finansiert av Nordisk ministerråd og 18 nordiske byer har deltatt i prosjektet.

– Målet med prosjektet har vært å utvikle en felles nordisk strategi som viser hvordan nordiske byer kan utvikle sin attraktivitet, gjennom et inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig, sier prosjektleder Anja Husa Halvorsen i Sweco.

Strategien er basert på kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder som måler bymessig kvalitet og bærekraft basert på FNs bærekraftsmål.

Kontekst legger føringer på byutvikling

Rapporten viser hvordan ulike byer kan implementere bærekraftsmålene i sin byplanlegging, og Anja trekker frem at nordiske byer har flere av de samme verdiene.

Foto: Sweco

– Tillitt til styresmakter, åpenhet, likhet, kvalitet på offentlige tjenester, teknologisk utvikling og fokus på miljøvennlig transport står sterkt i de fleste nordiske byer i dag. Disse kvalitetene bidrar til at nordiske byer anses for å være gode å leve i.

Til tross for sine likheter, er det også variasjon mellom byene. De er av ulik størrelse, møter ulike utfordringer og har ulike behov.

– Hva som er attraktivt varierer mellom byene, derfor fremlegger vi ulike retningslinjer man kan velge. Hver strategi kommer med forskjellige indikatorer for attraktivitet og bærekraft, og tanken er at byene kan anvende disse når de planlegger. Det finnes ikke én riktig måte å gjennomføre god byplanlegging på, og det har vi tatt høyde for i rapporten.

Skal gjøre FNs bærekraftsmål anvendbare

I arbeidet har FNs bærekraftsmål om Bærekraftige byer og samfunn stått sentralt. Prosjektgruppen har også operasjonalisert flere av målene slik at byene kan implementere dem i sin planlegging.

– Sentralt i målene står tanken om å gjøre byene mer robuste, sikre like muligheter for innbyggerne og å skape sunne bomiljøer med tilgang på grøntområder. Hvis byene integrerer bærekraftsmålene i sitt rammeverk for planlegging og utvikling vil byene bli mer attraktive og bærekraftige.

I Norge i dag er det flere kommuner som snart møter en ny hverdag. Anja understreker at kommunesammenslåing gir kommunene en unik mulighet til å tenke nytt når de planlegger.

– Jeg håper planleggerne rundt om i landet leser rapporten og henter inspirasjon fra den, avslutter hun.

Rapporten finner du her

Mest Lest

Får gratis hjelp til å lage bedre byrom

Åpner digitaliseringssenter for verdiskaping sammen med kundene

Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

Bedre fremkommelighet i Harstad

Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Norges første byvekstavtale signert

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Hackathon for heldigitalt bruprosjekt

Leverer løsninger til intelligent vei

250 arbeidere i sving

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

Brudd på lønns- og arbeidsvilkår i annenhver kontroll

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Norge i front på tunneler

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Inngår avtale om infrastruktur-tjenester

Verdens lengste og dypeste tunnel

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Endrer oppgjørsform for å få ned saltbruken

Nye veier har signert kontrakt med Peab og COWI

Flytebru over Bjørnafjorden vil kreve 100 000 tonn stål

Rubb AS mot rekordomsetning med sin patenterte Thermohall løsning

Stor forbedring langs Seljordvannet

Hercules gjør Fundamenteringsarbeidene til Beitstadsundbrua

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

– Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag

Bærekraftig mobilitet: Etterlyser mer politisk mot

Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging

Verdens første fossilfrie tunnelprosjekt vant miljøpris

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Norges første mobilpunkt er åpnet

Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

Tunnelboring i godt driv

Hovedbanen Nord skal utredes

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

Osram gjør Oslo til en smart by

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Titania får Norges største hjullaster

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Fremtiden kommer ikke brått

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Er først med strømlagring til norske hjem

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Vi skal få størst mulig nytte av prosjektene

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Ønsker å bruke konkurransepreget dialog på E39

Skredvarslinga er i gang

Regjeringen satser mye på ny teknologi

Styrker Avinor Oslo lufthavns posisjon som internasjonalt knutepunkt

Leverer kjørestrømløsninger til Bybaneutvidelsen i Bergen

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

Vil ha mer sprøyt i tunnelen

VA bransjen får nasjonalt kompetansesenter

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Slik jobbes det med å bedre næringen for maskinentreprenørene

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

Vil halvere byggetiden

Stadig viktigere at telecom-infrastrukturen fungerer

Supert samarbeide om gigantprosjekt

Nytt dobbeltspor gjennom Moss ferdig i 2024

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

Arrangerer byfrokost om sikkerhet og byutvikling

Tar i bruk hele «verktøykassa» på Sørumsand stasjon

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Nybrottsarbeid innen sykehuslogistikk

Skal bygge Hitra 2 vindpark

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Økt satsning og større forutsigbarhet

Dobbelt gjennomslag for Follobanen

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Mer enn “bare en bro”

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

Merkedag 4. desember: Santa Barbara

Bossnettet i Bergen hevder seg i verdenstoppen

Mer jernbane for pengene i Drammen

Digitalisering i arbeidsprosesser

Bompengeavtale signert

Latvian State Roads søker ekspertise i Norge

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Norges største veikontrakt

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Godt ut i skandinavisk sammenligning

Nominert til internasjonal BIM-pris

Miljøfartsgrense er et viktig og riktig tiltak i Oslo

Sykkelbyen Oslo