Meny
Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Emner
TOG

Publisert
14.March.2018

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken i nord sendt ut

Jernbanedirektoratet har nå sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 2 Nord til de prekvalifiserte togselskapene. Trafikkpakken omfatter persontrafikken på de ikke-elektrifiserte banene, samt fjerntogtilbudet Oslo-Trondheim.

I konkurransegrunnlaget legges det til grunn at trafikken på disse banene minst skal videreføres på dagens nivå. Det betyr at togtilbudet skal være minst like godt som hva det er i dag. Trafikkpakke 2 omfatter all togtrafikk på Rørosbanen, Nordlandsbanen, regiontrafikken i Trøndelag («Trønderbanen»), Meråkerbanen, Raumabanen og fjerntrafikken mellom Oslo og Trondheim. Fristen for å levere tilbud er satt til 17. august i år, og kontraktsinngåelse planlegges i desember. Den valgte operatøren skal starte opp trafikken i desember 2019.

Målet med konkurransen

Målsettingen med konkurranseutsettingen av persontrafikken er å få mer persontrafikk med tog for de pengene som bevilges, samt at det skal bli flere som velger toget og at passasjerene skal bli mer fornøyde. Videre skal konkurranseutsettingen av togtrafikken i Trafikkpakke 2 nord bidra til å:

Videreutvikle regiontogtilbudet («Trønderbanen») som stammen i kollektivtrafikken i Trøndelag
Sikre best mulig utnyttelse av togsettene, samt godt vedlikehold av disse
Sikre enn vellykket innføring av nye togtyper i området
Etablere en effektiv, kunde- og markedsorientert organisasjon som driver trafikken
Etablere et godt samarbeid med berørte kommuner og fylkeskommuner
Få på plass et mest mulig sømløst tilbud mellom persontogtrafikk som inngår i Trafikkpakken og øvrig kollektivtransport
Få til utprøving av ny teknologi med nullutslippstog på en eller flere linjer i Trafikkpakken

Les Også

Norconsult vant hensettingsoppdrag på Hove ved Lillehammer

Norconsult vant nylig et hensettingsoppdrag nord for Lillehammer stasjon langs Dovrebanen. Norconsult har vunnet og gjennomført flere liknende oppdrag de senere årene.

Les Også

Alstom leverer siste toget til Skånetrafiken

Alstom har nå med suksess leverert det siste av de 30 ytterligere regionale togene som ble bestilt av Skånetrafiken i starten av 2015. Skånetrafikens flåte av Coradia Nordic-tog, mer kjent som Pågatogene, utgjør nå 99 kjøretøy. Med denne leveringen bek…

På Forsiden Nå

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

AF Gruppen er snart ferdig med 23 kilometer med firefelts motorvei, et tjuetalls bruer og fire tunneler mellom Tvedestrand og Arendal. Det er sprengt bort og flyttet åtte millioner faste kubikkmeter med fjell og det er tatt ut tre millioner kubikkmeter med løsmasse. Nå åpnes snart veistrekningen, hele tre måneder tidligere enn prosjektert.

På Forsiden Nå

Bergensfirma utvikler nanopartikler som renser betong og omgivelsene

God luftkvalitet er en forutsetning for et godt miljø. Nå har Joma International, basert i Bergen, utviklet en betongbehandling som både er NOX-reduserende og vannavstøtende. Det innovative produktet bruker fotokatalytiske nanopartikler for å holde både betongen og omgivelsene rene.

På Forsiden Nå

Nullutslippstog: – Vi må få opp dampen

Snart ruller 14 togsett på hydrogen i Tyskland. Hos Jernbanedirektoratet følger de forsøket nøye. Snart må vi bli kvitt dieseltogene på norske skinner.

På Forsiden Nå

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

– Ønsket om at stadig færre skal omkomme eller bli skadet i trafikken vil gjøre at maskinene kommer til å ta over stadig mer av kjøringen. I fremtiden kan det være maskinene som har «lappen» – ikke menneskene. Men foreløpig handler det om kjørestøtte og autonomi – hver for seg.

På Forsiden Nå

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

– Det grønne skiftet vil kreve betydelige investeringer i fornybar energi. Dette er samfunnskritiske investeringer som vi alle kommer til å nyte godt av. Ulempene kommer imidlertid lokalt, og derfor er det viktig at vi forankrer investeringene hos dem det vil påvirke.