Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen
Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen Det er lokaltog av type 69 som i første omgang blir erstatta av dei nye toga. Foto: Heggø

Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

– Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår no å kjøpe 30 nye lokaltog, og dei fleste av desse skal erstatte dei eldste toga på Østfoldbanen. Dei nye lokaltoga kjem til å ha plass til fleire passasjerar og bidra til at toga kjem og går når dei skal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

EMNE: Tog
PUBLISERT: 26.November.2019

I forslag til endringar i samferdselsbudsjettet for 2019 foreslår Samferdselsdepartementet ei kostnadsramme på 4,2 milliardar kroner til å kjøpe 30 nye lokaltog. Norske tog AS skal gjennomføre kjøpet. I anbodet vil Norske tog AS be om opsjon på kjøp av ytterlegare 170 lokaltog, slik at slik at kontrakten med vinnande togprodusent ved behov kan nyttast til å skaffe lokaltog i lang tid framover.

– Å skaffe nye lokaltog er viktig for å modernisere togtilbodet i Oslo-området, fordi veldig mange reiser med tog til og frå arbeid. Dette er ein del av regjeringas store satsing på jernbane. Vi har auka løyvingane med godt over 80 prosent sidan regjeringsskiftet i 2013. Fleire avgangar, nye tog, betre mobildekning og nye dobbeltspor gir gode resultat, fordi stadig fleire vel å reise med toget, ikkje minst i hovudstadsområdet, seier samferdselsministeren.

Større kapasitet naudsynt for å møte forventa passasjerauke

Det er lokaltoga av typen 69 som kjem til å bli erstatta i første omgang. Desse toga er gamle og trafikkerer i dag strekninga Skøyen-Ski på Østfoldbanen. Dagens tog har plass til om lag 570 passasjerar per togsett, medan dei nye toga vil ha ein kapasitet på opp mot 850 personar. 

Kapasitetsauken er naudsynt for å møte den forventa auken i talet på reiser. I tillegg vil dei nye toga vere meir driftssikre, noko som er viktig for at toga faktisk går når dei skal.

Nye tog i trafikk frå desember 2023

Norske tog AS har planlagt å sende ut konkurransegrunnlag for kjøp tidleg i 2020. Kontrakt er planlagt inngått rundt årsskiftet 2020/2021.

Dei første togsetta kan bli sette i drift frå desember 2023. Lokaltoga i Oslo-området vil bli fasa inn i løpet av 2024. Deretter vil dei siste fem togsetta bli leverte for bruk på andre strekningar.

Mest Lest

Kjapp legging av belegningsstein

Bompengeløsning for hele Europa er klar til start

Blant de første i landet med ISO 45001

Er det norske markedet attraktivt nok?

Utviklingen krever at vi tenker nytt

Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

Usikkert om man kan få til nok lading

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Slik jobbes det med å bedre næringen for maskinentreprenørene

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Ser masse kostnadskutt i lokal stein

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Vellykket demonstrasjon av Norges første førerløse brøytebiler

Nye Tana bru reiser seg

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Dansk-norsk samarbeide gir sikre broer

Veier og fjordkrysninger endrer og moderniserer verden

Utvikler instrument for å måle avstand til grunnfjell

Flirt-tog nr 100 overtatt

Den grønneste data i verden

Anleggskontraktene har blitt for store for norske entreprenører

Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren

En ny norsk OPS-modell for bygging av vei

Norges første elektriske flyturer

Beredskap når vegadministrasjonen splittes opp

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

Besøkte norskdrevet tunnelprosjekt under Atlanterhavet

Kan norsk rørbruløsning binde sammen Italia og Sicilia?

En helt ny måte å reise på

Store utbygginger og god drift

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Dobling av reiser med Sporveien

Norge trenger Ocean Space Centre

Autonom transport møter mennesker

Nye E6 skal spare liv

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

Støyskjerm for fugler

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Oljelekkasje fra Sporveiens anlegg

Fjerde og siste kontrakt i Follobaneprosjektet signert

Med ønsker om et grusomt nabolag

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

Først med CEEQUAL sertifisering

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Første skisser for bru over Nordfjorden klare

Stadig viktigere at telecom-infrastrukturen fungerer

Nye takter på tyske skinner

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Raskere og bedre utbygging med veiutviklingskontrakter

Fiberkabel langs Bergensbanen

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Sweco har vunnet flomsikringsoppdrag i Vossovassdraget

Støv ved bergboring – en helseutfordring?

Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018

Sikrer drikkevannsforsyningen

Varoddbrua er et optimalt konsept

Årets sommerkontor går på skinner og vei

Hyperloop: Kan bli billigere enn jernbane

Vi som er med på å bygge landet

Savner et skikkelig politisk vindkast

Vasker ut lønnsomme ressurser

E105 blir «Blålysveg»

Ny firefelts: veikontrakt til 2,3 milliarder

Slik kan maskinleverandørene påvirke miljøet

Internasjonal nyhet: Elektrisk gravemaskin på 25 tonn

Nytt system for gate- og steinbelegg

Med kjempekontrakt i Skottland – gjenvinning for 400 millioner euro

Betongheller som renser luften

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Hovedbanen Nord skal utredes

Tildelt kontrakt på Ny lufthavn Bodø

Ble årets unge talent

Tilbake i Drammen

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Gjennombrudd – RailCOMPLETE skriver norsk jernbanehistorie

Vellykket “KVU-verksted” for Kongsvingerbanen

30 år som asfaltforsker

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Follobanen nominert til tunnelpris

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er død

Titania får Norges største hjullaster

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Byutredninger for nullvekst

Norge mangler nasjonale krav til datasikring

E6-utbyggingen er i rute

Teknologien alene kan ikke være styrende

Skal lære mer om fremtidens kraftnett

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Kan bli spennende testområde for nye transportløsninger

Digitaliserer for fremtidens nettmarked

250 arbeidere i sving