Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang
Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang Illustrasjon: Nye Veier

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Konkurransen for E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier ble sendt til kunngjøring.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 03.December.2019

– Vi går nå ut i markedet med konkurransen for helhetlig utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Dette er et prosjekt vi håper og tror vil tiltrekke kompetente og solide entreprenører og deres samarbeidspartnere. Prosjektet består av tre arbeidspakker som hver seg krever evne til å optimalisere tekniske løsninger. Det er også helt nødvendig med god samhandling med kommunen, myndigheter, trafikanter og øvrige berørte. Kontraheringsprosessen vil pågå i 2020. Kontrakten signeres i desember og kanskje det også blir første spadetak før jul neste år. Sammen med entreprenøren skal vi få til god og effektiv utbygging, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad.

Best Value Procurement

– Konkurransen blir gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Vi har gode erfaringer med konkurranse og gjennomføring etter denne metoden på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal. Entreprenøren skal beskrive byggherrens risiko og hvordan de vil løse det. Vi skal arbeid etter felles mål som står sentralt i hele prosjektperioden. Vi har tro på denne måten å utforme kontraktene på og ser at det gir entreprenøren et stort handlingsrom, sier Ramlo.

Klimamål og Ceequal-sertifisering

Framtidig entreprenør må innfri flere krav blant annet for å ivareta samfunnsansvar og HMS. Kravene må tilfredsstilles for å kunne gå videre i konkurransen etter prekvalifisering. Nye Veier følger ambisjonene og klimamålene slik de er fastsatt i Nasjonal Transportplan.

– Prosjektet skal Ceequal-sertifiseres. Det blir spennende å se hvordan vi gjennom utbyggingen skal levere på krav om bærekraft og klimahensyn for eksempel i bruk av drivstoff, materialer og tekniske løsninger. Ambisjonen er å oppnå nivået very good eller bedre. Vi ser fram til å komme i gang med konkurransen og med å finne den best egnete entreprenøren til å ta på seg jobben, sier Morten Lossius, utbyggingssjef for E18 Langangen-Rugtvedt.

Mest Lest

Skritt for skritt mot utslippsfri byggeplass

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

Med ønsker om et grusomt nabolag

Jernbane betyr effektiv og miljøvennlig mobilitet

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Hoppeplikten

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

Global Maritime er tildelt rammeavtale av Statens Vegvesen

– Varm er godt ord. Det skaper trygghet

Krever etikk og ansvar

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Inviterer til Asfaltdagen 2018

Tunnelbransjen står støtt i 100 år til

Krevende å bygge E6 i elva

Slik jobbes det med å bedre næringen for maskinentreprenørene

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

Skal ut og selge norsk-bygget anleggsmaskin

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Avrunder ni års forbedringsjobb

Nye Veier har valgt entreprenør til veidrift

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

Havvind uten subsidier er mulig

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Skal fornye IT-systemet bak bompengene våre: Nå blir bompengestasjonene smartere

E18 Vestkorridoren: Pause, ikke stopp

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Assemblin fikk rørarbeidene i Fyrstikkalléen

– Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

Prosjektstatus Bane NOR

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

Vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

Bane NOR valgte Telenor

Fra blindpassasjer til førersetet

Etterslep på veiene, tross milliarder til samferdsel

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Bompengeløsning for hele Europa er klar til start

For mye og for lite vann

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Fra fem dager i uken til annen hver dag

210 millioner til framtidens energisystem

Implenia Norge AS skal bygge ny Frogner bru

Skal utføre tunnelsikringsarbeid på Lovön i Stockholm

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Noe er feil – alt for få tjener penger

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Ble årets unge talent

Markant deltakelse fra Norconsult på verdens største BIM-konferanse

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Aktivitetsstyrt belysning sparer samfunnet for store summer

Veien mot et smartere Bergen

Støyskjerm for fugler

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

God framdrift med arbeidene på stengte baner

Samlet hele bransjen

Krevende anleggsprosjekt på E134 Damåsen – Saggrenda

Ny doktoravhandling om tunnelboremaskiner

Samferdselsministeren i møte om bompengeinnkrevjing

Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Standardisering, drift og vedlikehold hos Nye Veier

To-tonneren spesialtilpasses det norske markedet

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

Den smarte byen er grønn, bærekraftig, digital og sosial

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Flytebru over Bjørnafjorden vil kreve 100 000 tonn stål

To norske talenter utvalgt til Young Professional

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Hva skjer med flytebruer og hengebruer når det er kraftig vind?

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Europas første plussby kan bli norsk

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Visjonen som ble et oppnåelig mål

Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Bygger Norgeshistoriens største veiprosjekt

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Ny by – Ny flyplass: Et omfattende samfunnsutviklings- og samferdselsprosjekt

Jernbanedirektoratet har besvart SJs klage

Slik blir Bekkelagsbadet

Signerte veikontrakt på 4 milliarder

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

Har jaktet elgdata og paret de med naturdata for å få ny kunnskap

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte