Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier
Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier E39 Røyskår – Løland. Kryssing Fedafjorden. Illustrasjon: Nye Veier

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Nye Veier har gitt sitt innspill til kommunedelplanen for E39 Lyngdal til Ålgård. Korridorene A1 og R1 bør velges for de har den beste samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Planen bør åpne for konkretisering av en annen krysning av Fedafjorden i Agder, som gir større nytte for trafikantene.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 08.January.2020

Ny E39 mellom Kristiansand og Ålgård skal knytte Vestlandet til Sørlandet og Østlandet. E39 er den viktigste transportåren fra Vestlandet mot Europa. Ny E39 skal knytte bo- og arbeidsmarkedene i denne regionen sammen. Dette er tidenes største samferdselsprosjekt i denne delen av landet. E39 bygges med firefelts motorvei og 110 km/t som fartsgrense.

Kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård har korridorene A1 og A2 gjennom Agder, og korridorene R1, R2 og R3 gjennom Rogaland.

Nye Veier har vært tydelige overfor Statens vegvesen i at korridoren R2 ikke bør aksepteres som et alternativ. Den har dårligere måloppnåelse enn korridoren R1. Mens trafikantnytten reduseres med 2,1 milliarder, er besparelsene ved å velge R2 kun 400 millioner kroner. Det samfunnsøkonomiske tapet ved denne investeringen er derfor mer enn 30 prosent av investeringsbeløpet. R2 er dermed et dårlig alternativ for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye Veier peker på at utredningene viser at A1 er den beste korridoren gjennom Agder. Denne korridoren har størst nytte for trafikantene, lavest investeringer og gir færrest negative konsekvenser.

Nye Veier ser muligheten til å korte inn E39. Målet er å skape stor nytte for trafikantene, lavere kostnader og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Større nytte for trafikantene kan realiseres på strekningen mellom Lyngdal og Flekkefjord.

– Vi ber om muligheten til å utrede en ny korridor. Den vil gå nordøst for forslaget fra Statens vegvesen. Her kan vi realisere bedre nytte for trafikantene tilsvarende en milliard kroner med en kortere vei, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

Nye Veier gir et formelt innspill om å ta ut strekningen fra Lyngdal, gjennom Kvinesdal og deler av Flekkefjord, fra kommunedelplanen. Nye Veier vil i samarbeid med kommunene og øvrige myndigheter nå gjennomføre et planarbeid. Dette innebærer en konsekvensutredning på strekningen fra Lyngdal til Flekkefjord. Nye Veier mener dette ikke vil forsinke realiseringen av veien.

Nye Veier vil starte arbeidet med realisering av E39 fra Bue til Ålgård etter at høringsfristen for kommunedelplanen er gått ut. Reguleringsplan vil sendes til politisk behandling i kommunene Bjerkreim og Gjesdal.

– Rask fremdrift i planleggingen og realiseringen av E39 fra Lyngdal til Ålgård er betinget vedtatt kommunedelplan, finansiering med bompenger og vedtatte reguleringsplaner, sier Heieraas.

Styret i Nye Veier prioriterte strekningen fra Flekkefjord til Ålgård i 2019. Da med forutsetning av at korridorene A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland ble valgt.

– Styrets prioritering er basert på korridorene med best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Disse korridorene gir størst nytte for trafikantene, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør for E39.

Styret i Nye Veier prioriterer strekninger to ganger årlig. Styret vil gjøre nye vurderinger knyttet til prioritering E39 gjennom Rogaland dersom andre korridorer enn A1 og R1 velges.

Mest Lest

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Smarte byer: Smarte gatelys

Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Kortreiste trebruer til E6

Sprøytes milliarder inn kryptoteknologi

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Ny firefelts: veikontrakt til 2,3 milliarder

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

NCC Industry overtarmobilknusing fra Carl C. Fon

Fortsetter å satse på sine produksjonsanlegg

Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

Døme på fine gang- og sykkelbruer

Tryggere prosjekter med digital innovasjon – RiskBIM

Ny styreleder i Norsk Bergindustri

Med mennesket i sentrum

Skal man kunne oppholde seg foran bomfestet når boremaskinene er i gang?

Er det plass på toget?

Forslag til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 sendt ut på høring

Som planlagt mellom Tvedestrand og Arendal

VA bransjen får nasjonalt kompetansesenter

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Kaster du avfall i toalettet?

Ønsker nye klimavennlige metoder for å hindre kvikkleireskred

Nei, 1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Viktig med bompenger for elbil

Har forsket på hvordan brudekker reagerer på vind

Inviterer til folkemøte om ny E39

Er innstilt til en av Norges største vegkontrakter noensinne

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

– Varm er godt ord. Det skaper trygghet

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

Nye Nederkvern bru er klar for vårflommen

Vegvesenet og Skanska informerte klimaministeren om bærekraftig vegbygging

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

Gjennomslag på Follobanen

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Nominert til årets internasjonale prosjekt

E6-utbyggingen er i rute

Verdens største senter for fjernstyrte tårn bygges i Norge

Hovedbanen Nord skal utredes

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

Selvbetjenings-teknologi bidrar til et “smart” miljø

Jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

Bergensbanen: Planar for 2018

NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

210 millioner til framtidens energisystem

Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

Mer enn 50 forskere skal bidra til fergefri E39

5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Stor interesse for Moelv-krysset

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Workshop om utslippskutt i veibygging

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Bygger tunnelportal på skinner

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Elbilvekst vil gi økt strømpris

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

Leverte ved årsskiftet nr. 10 000 av sitt proporsjonale styresystem

Mye vindkraft under bygging

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

Delte meninger om elektromagnetiske felt

Nye E6 skal spare liv

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Vanskelig å få godkjent nye bolter

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Konkurransen om bygging av den 600 meter lange Grenlandsbrua er i gang

Høyesterett delt om direktekrav på ulovfestet grunnlag

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

En velsignelse på 9,4 kilometer

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Veidekke kjøper resterende aksjer i Asfaltverket Mo AS

Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Vegvesenet lanserer karakterbok for entreprenører

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Digitalisering av bransjen

Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser

Norge neste stopp for Loop Rocks

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

I døgnberedskap på norske vinterveier

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år