Emner
Publisert
21.09.2017

Kulturbærer av stolte bergverkstradisjoner

Norsk fjellsprengningsmuseum er unikt i internasjonal sammenheng, en kulturbærer som forvalter anleggshistorie tuftet på stolte tradisjoner. Museet tar besøkende med på en historisk reise og viser utvikling av en bransje preget av løsningsorientert innstilling, hard arbeidsinnsats og godt lagspill. Norsk fjellsprengningsmuseum viser hvordan vi har bidratt til å bygge landet med industri, kraftverk, vei og […]

Norsk fjellsprengningsmuseum er unikt i internasjonal sammenheng, en kulturbærer som forvalter anleggshistorie tuftet på stolte tradisjoner. Museet tar besøkende med på en historisk reise og viser utvikling av en bransje preget av løsningsorientert innstilling, hard arbeidsinnsats og godt lagspill.

Norsk fjellsprengningsmuseum viser hvordan vi har bidratt til å bygge landet med industri, kraftverk, vei og jernbane. Inne 240 meter inn i det rå fjellet ved ligger ved Hunderfossen ligger Norsk fjellsprengningsmuseum (NFSM). Et museum som viser glimt av den autentiske og dramatiske fjellsprengningshistorien. Her kan besøkende bli med på en spennende reise gjennom norsk fjellsprengningshistorie, tunnelvandring gjennom lys, lyd og bilde i fjellet der det drypper fra taket. Museets hovedattraksjon er en 240 meter lang tunnel. Tunnelen har flere nisjer, og en flott berghall som leies ut til arrangementer

Museet tar vare på de mange kulturskattene fra norsk fjellsprengningshistorie, samt videreformidler kunnskap til kommende generasjoner av bergarbeidere.

Sikre anleggsteknisk historie

Planleggingen med museet startet i 1990, da Statkraft satte ned et utvalg som fikk i oppdrag å kartlegge tiltak og planer for å sikre anleggsteknisk historie. Aktuelle firma ble invitert, det ble dannet en stiftelse og en prosess med formidabel dugnadsinnsats var i gang. Planer ble utarbeidet og ledig kapasitet fra OL-anleggene på Lillehammer ble satt i sving.

[img id="1"]

Timingen var perfekt og en tunnel var ferdig sprengt i februar 1993. I tillegg til dugnadsinnsatsen, ble det innvilget 20 mill. fra Samferdselsdepartementet. Senere gikk Statkraft inn med 1,5 mill. gjennom Statkraftfondet. Maskiner, utstyr og mannskap ble transportert fra Gjøvikhallen til Hunderfossen. En lokal yrkesskole bidro med å fjerne betydelige mengder løsmasser som en del av undervisningen. Norsk fjellsprengningsmuseum (NFSM) ble offisielt åpnet den 19. juni 2004. Ved åpning ble museet med alt utstyr og inventar offisielt overrukket Norsk vegmuseum, som i dag står som eier og ansvarlig for driften av museet.

Et eget bergrom

Vegmuseet får bistand med kunnskap, anskaffelse av utstyr og videreutvikling gjennom en egen forening bestående av representanter fra følgende 18 hovedmedlemsbedrifter:

Som en del av berganlegget ved museet ble det sprengt ut et eget bergrom – Berghallen; med gode muligheter for kurs og seminarer samt sosiale tilstelninger for opp til 200 personer. Museet har tilgjengelig eget "kokkelag" i gourmetklassen i form av de som driver restauranten ved vegmuseet i gamle Lysaker Gjestgiveri.

Artikkelen er basert på Norsk fjellsprengningsmuseum 10 år. Av ingeniørgeolog Morten Lund, og siv.ing. Jan K.G.Rohde.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur