Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ladetid gir dårligere fjordkryssing
Ladetid gir dårligere fjordkryssing Foto: Enova

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

– Trolig ble ikke dette med ladetid gitt høyt nok fokus da saken ble behandlet i 2016. Nå ser vi hvordan dette vil slå ut, og da er det å håpe at det blir åpnet for en ny realitetsbehandling i Hordaland Fylkesting. Vi må endre dette.

EMNE: El-ferger
PUBLISERT: 21.October.2019

Ordføreren i Tysnes kommune i Hordaland, Kåre Martin Kleppe (H), er krystallklar i samtale med Samferdsel og Infrastruktur: Det har blitt uønskede konsekvenser av innføringen av el-ferger i en del fergesamband, og dette bør man gjøre noe med.

Ordførere

Det har vært stor misnøye blant enkelte ordførere i Hordaland etter detaljene ved innføringen av elektriske ferger er kommet fram, og dette er en misnøye som bør tas på alvor, mener Tysnes-ordføreren:

– Vi er opptatt av at folk skal komme seg på jobb på en ubesværlig måte, og det får man ikke til, slik dette er blitt. Derfor må vi korrigere det, rett og slett.

Hvorfor tror du at så mange mennesker som ganske sikkert mener det vel, kan komme opp med beslutninger som irriterer så mange?

Foto: Tysnes kommune

– Nei, si det. Kanskje kommer det av at problematikken rundt liggetid på grunn av ladning ikke ble gitt skikkelig fokus den gangen dette ble behandlet. Nå skal det i rimelighet sies at det var tatt med i anbudsinbydelsen, men når saken kom opp til behandling, var det ønsket om å få ned utslippene samt økonomien i dette som – mange vil si naturlig nok – fikk største del av fokuset i behandlingen. Så ble det til at man gikk for dette, til tross for de negative konsekvensene som vi altså nå ser, forklarer han.

Du er ikke alene om å fremme denne kritikken?

– Nei, vi er vel 4-5 ordførere som representerer befolkninger som blir rammet av dette på forskjellig vis, og som derfor har ønsket dette tatt opp igjen. Nå skal visstnok fylkestinget bli orientert om dette, men det er ikke nok, mener vi. Skal man få gjort noe med det egentlige problemet, er vi nødt til å få saken lagt fram til realitetsbehandling, slik at det kan gjøres vedtak som retter opp problemene.

Så langt har ikke ordførerne blitt hørt, men de er overhode ikke innstilt på å gi opp, for de mener alle at befolkningen har krav på gode kommunikasjonsløsninger.

Penger

Men nå er jo dette vedtatt allerede, er det ikke litt sent å gjøre noe med dette nå?

– Nei, man kan se i alle fall to forskjellige løsninger. Enten kan man øke batteripakkenes størrelse, eventuelt ladekapasitet, og slik sett få på plass løsninger som gjør at folk kommer seg til og fra jobb på en fornuftig måte. Eller man kan åpne opp for bruk av diesel på de tidene som er kritiske. Dette ville ikke øke utslippet all verden, og man ville altså unngå de uønskede utslagene man her har sett. Jeg tror det er viktig at man får gjort noe med dette så snart som mulig, og da trenger vi altså en realitetsbehandling, understreker Tysnes-ordføreren.

Bakgrunnen for utfordringene er at mens tidligere ferger hadde 5 minutters liggetid mellom avgangene, må el-fergene ha 10 minutter på grunn av ladning. Dette vil føre til at avgangene flere steder har blitt uhensiktsmessige for pendlerne fra 2020, som dermed får forlenget reisetidene sine til dels betydelig fordi avgangene forskyves, og det ikke lenger blir den korrespondansen man har vært vant til. Dette vil den handlekraftige Tysnes-ordføreren gjøre noe med:

– Når vi ser at dette vil slå feil ut, må det være riktig å søke praktiske løsninger, slik altså flere ordførere har tatt til orde for, slår han fast.

Løsninger

Dermed er det klart at el-ferger ikke er helt uten besvært i en del tilfeller, nettopp på grunn av den måten de må driftes på. Dette mener nå flere ordførere ikke har fått nok fokus.

Har du tro på at det vil bli mulig å gjøre noe med dette?

– Ja, det har jeg. For det er bred enighet om at man ønsker å få ned utslippene, og at dette skal gjøres på en økonomisk god måte. Men det var aldri meningen at det skulle bli et dårligere tilbud til befolkningen i flere kommuner, slik det nå i praksis har blitt. Derfor har jeg tro på at fylkestinget sier ja til en realitetsbehandling, så vi kan gi innbyggerne gode kommunikasjonsløsninger i tiden som kommer, understreker Kleppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Mest Lest

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Norconsult med tredjeplass på verdens største BIM-konferanse

– Vegvesenet og Skanska har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide

Trailerpakker setter Baneservice i førersetet

Avgjort best å bygge bro over Oslofjorden

Brobyggeren som er summen av mange

Sporveien vurderer ny løsning for Majorstuen T-banestasjon

5890 meter ny E6 i Stange

Aktivitetsstyrt belysning sparer samfunnet for store summer

Bærum er Norges mest fremtidsrettede bykommune

Sporveien er blant de tre mest effektive metrovirksomhetene i verden

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Første strekning med ERTMS rulles ut

Metoo – siste etappe på vei til full likestilling?

Kjøper Norges første elektriske fly

Hva skjer med tunneler når det store skjelvet kommer?

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Er først med strømlagring til norske hjem

Europas første plussby kan bli norsk

Storkontrakt til Utleiesenteret

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Interkommunalt plansamarbeid for ny firefelts vei

Elbilvekst vil gi økt strømpris

Eit steg nærare ei nasjonal ramme for vindkraft

Den grønneste data i verden

Banebrytende studie innen fornybar energi

Myk landing etter en hard vinter

Elektrisk energi er fremtiden for transport på E39

Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Vegvesenet og Skanska informerte klimaministeren om bærekraftig vegbygging

Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer

Betongheller som renser luften

Bompenger er et nødvendig onde

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

WSP Norge AS får ny administrerende direktør

Selvbetjenings-teknologi bidrar til et “smart” miljø

Vegvesenet har kuttet betaling for konsulenttjenester med 215 millioner kroner

Støv ved bergboring – en helseutfordring?

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Blir verdens største fjernstyrte tårnsenter: Vil fjernstyre 15 kontrolltårn i Norge fra Bodø

Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

Kollisjon mellom bil og dyr hver dag

Osram gjør Oslo til en smart by

Tunnelbransjen står støtt i 100 år til

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

Tunnelprosjekter har skapt nasjonal klynge

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Se hevingen av dekket på Norges nest lengste hengebru

Signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

New York ser til Oslo for å bygge smartere byer

Stadig viktigere at telecom-infrastrukturen fungerer

Markedsdialog om Norges største anleggskontrakt

Rogfast vurderer sin kontraktstrategi

Veiene trenger strøm, mye strøm

Ble årets unge talent

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Stort engasjement for nytt utdanningssenter

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Ny bru reiser seg over Tanaelva

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Solid vekst for tunnelprosjekter

Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Geopolymerbetonger, hva er nå det?

Bompengeavtale signert

Har behov for flere undersøkelser

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

I sluttfasen med gigantprosjektet i Fredrikstad

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Leverer vannrenseanlegg til en halv milliard

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Mange spektakulære bruer på gang

Forbereder ny firefeltsbru

Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Statnett gir Certego fornyet tillit

Bompengeinntektene fortsetter å øke tross elbilfritak

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

Norsk Dronesenter etablert

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

Så mulighetene – og tok dem

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

80 nye elbussar – blir Bergen elbusshovudstaden i Norden?

FoU-program for bedre vedlikehold av bruene