Emner
Publisert
23.10.2017

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Lieråsen tunnel stenges for oppgradering fra 18. november til 4. desember 2017. Med dette starter en flere år lang fornyelse av tunnelen. NSB og Flytoget vil kjøre buss for tog som innstilles mens tunnelen er stengt. Den 10,7 kilometer lange tunnelen mellom Asker og Drammen ble åpnet i 1973 og er i dag en av […]

Lieråsen tunnel stenges for oppgradering fra 18. november til 4. desember 2017. Med dette starter en flere år lang fornyelse av tunnelen. NSB og Flytoget vil kjøre buss for tog som innstilles mens tunnelen er stengt.

Den 10,7 kilometer lange tunnelen mellom Asker og Drammen ble åpnet i 1973 og er i dag en av jernbanenettets mest trafikkerte tunnelstrekninger med 400 tog i døgnet. På de 44 årene som er gått siden åpningen, har ikke tunnelen vært gjenstand for omfattende fornyelse. Nå er det et stort behov for å oppgradere tunnelen, og Bane NOR har derfor startet et større prosjekt som skal gå fram til 2021. Budsjettet for oppgraderingen er på 740 millioner kroner

De 16 dagene skal vi gjøre omfattende oppgradering av betongelementene i tunneltaket. Betongen skal vannmeisles for å fjerne deler som sitter løst, armeringsjern som er rustet skal skiftes og det skal sprøytes ny betong over. Når vi jobber i tunnelhvelvingen er det ikke mulig å kjøre tog gjennom tunnelen. Derfor må den stenges, sier prosjektleder Ingebjørg Seland Bjørgum i Bane NOR.

Fornyer spor og kjøreledninger gjennom tunnelen

Bjørgum beklager at de reisende blir rammet på denne måten:

I en så trafikkert tunnel er det dessverre ikke mulig å utføre så omfattende arbeider kun på nattetid når det ikke går tog. Det ville ikke gitt noen fornuftig framdrift i arbeidene.

Bjørgum forteller at den 16 dagers lange arbeidsperioden i november og desember er starten på et langt og omfattende fornyelsesprosjekt.

Heretter skal vi stenge tunnelen i ni dager hver påske og seks uker hver sommer fram til vi er ferdig høsten 2021. Grunnen til at vi velger å stenge i påska og sommerferien er for å skjerme pendlerne. Om sommeren stenger vi en uke før fellesferien og åpner igjen en uke etter. Da er pendlertrafikken på sitt aller laveste. Vi skal ikke ha stengninger ut over påske og sommeren i fortsettelsen, sier Bjørgum.

Fram til 2021 planlegger Bane NOR å fornye spor og kjøreledninger gjennom tunnelen. Det skal monteres nye nødlys, og rømningsvegen ut av tunnelen skal gjøres sikrere.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur