Foto: statens vegvesen
Publisert: 12.07.2021 

Lokal entreprenør bygger E39 Myrmel – Lunde

– Et viktig prosjekt for Sunnfjord, sier prosjektlederen.

Trafikken på E39 mellom Myrdal og Lunde har en ÅDT på rundt 3200 hvor 16 prosent er tungtrafikk. Sist torsdag signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik kontrakt med Birkeland Maskinforretning AS om byggingen av ny E39 mellom Myrmel og Lunde. Prosjektleder er Svein Reidar Dale. Han sier veien skal våre åpen i hele anleggsperioden.

– Det skal bygges ca. 3,7 km med vei. En kilometer ligger i tunnel. I tilknytning til ny E39 skal det etableres kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier, sier Dale og legger til at hele vegen skal ha nytt frostsikringslag og ny overbygning.

– Tunnel skal bygges med tunnelprofil T 9,5 i tunnelklasse B. Tunnelen vil gå under bebyggelsen i grenda Myrmel, mens veg i dagen i hovedsak vil følge dagens linje, sier Dale.

Oppdraget omfatter prosjektering, riving, bygging, kontroll og dokumentasjon av veger, tunnel, deponi/riggområder og alle tilknyttede element. Tunnelen skal være ferdig sikkerhetsgodkjent før overlevering til byggherre. Det stilles strenge krav til ivaretagelsen av ytre miljø. Veianlegget grenser til naturreservat i nord og vassdraget er vernet. Anleggsstart vil bli i august 2021, og byggetid på 25 måneder.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kommer i gang med dette prosjektet og ser fram til å følge framdriften. Statens vegvesen og Birkeland Maskinforretning AS er opptatt av et tett og godt samarbeid i gjennomføring, for å minimere belastningen for trafikanter og omgivelsene, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Kontrakten er på rundt 345,4 millioner kroner.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur