Vasto Anlegg AS er svært fornøyde med å få ansvaret for et nytt prosjekt i Bypakke Ålesund. Fv: Sindre Witsø (prosjektleder i Vasto Anlegg), Stein-Ove Riksheim (daglig leder i Vasto Anlegg), Ove Nesje (prosjektdirektør i Statens vegvesen) og Ole Kristian Birkeland (prosjektleder i Statens vegvesen). Foto: Bypakke Ålesund
Publisert: 05.05.2023 

Lokal entreprenør får ny kontrakt i Bypakke Ålesund

Onsdag 3. mai signerte Statens vegvesen kontrakt med Vasto Anlegg AS for bygging av det nye kollektivpunktet ved Ålesund sjukehus.

– Jeg er veldig fornøyd med konkurransen. Vi fikk inn fem tilbud og alle var lokale, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Illustrasjonen viser de nye busslommene sett mot nordøst. Busstoppet Sykehuslommen vises til høyre i bildet. Denne blir stengt i byggefasen, men busslommen ved sykehuset blir åpen. Illustrasjonen viser også det nye krysset til byggefeltet på nordsiden, og hvordan sykkelfelt ledes gjennom kollektivpunktet. I tidligere skisser var sykkelfelt vist i veibanen forbi busslommene, men etter innspill fra sykkelentusiaster er de nå lagt bak busslommene. Adkomst mot sykehuset er ikke vist i illustrasjonen, men adkomsten blir overbygd og universelt utformet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vasto Anlegg AS leverte det rimeligste tilbudet. Kontraktsummen er på 31,8 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er veldig stolt og fornøyde med å vinne en slik kontrakt for dette prosjektet i Bypakke Ålesund. Nå gleder vi oss til å fortsette å bygge på det gode samarbeidet vi har hatt med Statens Vegvesen, sier Stein-Ove Riksheim, daglig leder i Vasto Anlegg AS.

Vasto Anlegg AS planlegger å starte opp arbeideti månedsskiftet mai–juni, og første del av prosjektet skal være ferdige 20. desember 2023. Da vil tilkomsten til sykehuset gjenstå, og dette vil bli utført samtidig med flytting av inngangen til sykehuset.

Korter ned reisetiden mellom sentrum og Moa

Prosjektet er en del av kollektivsatsingen i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetiden mellom sentrum og Moa. Hele krysset skal bygges om, og bussene skal stoppe i busslommer langs Borgundvegen i stedet for å kjøre ned til sykehuset. Den nye adkomsten fra bussholdeplassen og ned til sykehuset vil bli gjennom parkeringshuset som helseforetaket skal bygge. Den blir naturligvis universelt utformet med heis og trapper.

– Det nye kollektivpunktet ved sjukehuset er et lite veiprosjekt som gir god effekt. Vi ser frem til å komme i gang, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres i krysset:

  • Nye busslommer på hver side av veien, med leskur som ligner de nye på Moa.
  • Kun én lysregulering i krysset.
  • Fotgjengerovergang kun et sted, ved dagens hovedkryss/veien ned til sykehuset.
  • Atkomst til sykehusområdet via parkeringshus på sørsiden av veien, med heis og trappeløp.
  • Fortau også på nordsiden av veien, fra busstoppet og mot Moa.
  • Sykkelfelt, gjennom krysset, sykkelfeltet går bak busslommene.

Inviterer naboer til informasjonsmøte

Før oppstart vil Statens vegvesen og Vasto Anlegg invitere naboer til anleggsområdet til informasjonsmøte. Tema for møtet vil være overordnet informasjon om prosjektet, og hvordan naboer og andre blir berørt i anleggsperioden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur