Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Løsmassetunnel og nye stasjonsbygg
Løsmassetunnel og nye stasjonsbygg

Løsmassetunnel og nye stasjonsbygg

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 10.november.2017

En nesten 7 km lang tunnel skal gi dobbeltspor på Vestfoldbanen ut fra Drammen stasjon. I nordenden skal det bygges en 275 meter lang løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og fjell i området Danvik. I sør blir det en160 meter lang bro over E18.

Før jul 2016 vedtok bystyret i Drammen kommunedelplan for det nye dobbeltsporet basert på korridor «Vest for Nybyen under samlet». Både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon skal bygges om i stor skala.

Bra for byen

Drammen stasjon får nye 350 meter lange plattformer til seks togspor. Stasjonsområdet heves 40 centimeter av hensyn til flomfare og springflo.

Vi graver oss litt ned, men vi hever sporene for å sikre mot flom, signalsystemet er følsomt for vann. Og vi må ha økt høyde til kjøreledningene under Bybrua, sier prosjektsjef Hanne Stormo i BaneNOR.

Vi gjør simuleringer på hvor mange passasjerer Drammen stasjon kan håndtere. Vi dimensjonerer svingdører og trapper på stasjonen for å unngå flaskehalser som kan skape ekstra kø. Stasjonsbygning er bevaringsverdig, den skal bli stående i sin verdighet, sier Stormo.

Prosjektet medfører en del fordeler ut over bedre togtilbud og økt sikkerhet mot flom. Man fjerner dagens trasé, noe som tar ned barrieren gjennom store deler av byen. Det blir dessuten bedre adkomst til Drammen stasjon slik at togreisende kan gå direkte fra Bybrua til alle plattformene. I tillegg skal det bygges en ny undergang til elvepromenaden.