Antallet trafikkulykker har økt i fjor og så langt i år. NAF er bekymret over utviklingen. Foto: NAF
Publisert: 20.11.2023 

– Må sette inn stor innsats for å snu ulykkestallene

I 2022 omkom 116 personer i trafikken. Hittil i år har 111 mistet livet på norske veier. - Ulykkestallene i fjor og så langt i år bekymrer oss. Økt bevissthet om hvorfor ulykkene skjer og hva du selv kan gjøre for å minske risikoen, er veldig viktig, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

I 2022 var det en kraftig økning i alvorlige trafikkulykker. Statens vegvesens analyser av årsakene til fjorårets ulykkestall er nå klare. Manglende førerdyktighet, høy fart og forhold knyttet til veistandard er årsakene som oftest går igjen.

– Møteulykker og utforkjøringsulykker tar flest liv i trafikken. Årsakene til ulykkene går igjen år etter år. Det handler om sjåførfeil, fart og veiens tilstand. Hver og en av oss kan ta ansvar når vi er ute på veiene, og disse tallene bekrefter at det er et stort behov for sterk innsats for å få ned ulykkestallene, sier Handagard.

NAF bidrar med en rekke tiltak for å øke kunnskapen hos trafikantene. Dette inkluderer kurs for eldre sjåfører, MC-førere og aksjoner for tryggere skoleveier og råd og opplæring.

– Nå må vi sikre at disse to årene med økninger i alvorlige ulykker ikke blir en ny trend. I flere år har ulykkestallene gått ned, men i 2022 fikk vi en økning. Så langt i år har vi også en negativ utvikling, sier Handagard.

Dårlige veier øker skadeomfanget

I rapporten fremkommer det at forhold ved veien har medvirket til 21 prosent av ulykkene i 2022. I tillegg har veiens tilstand vært med på å øke skadeomfanget i 30 prosent av alle dødsulykkene i fjor.

– I tillegg til at hver enkelt kan gjøre en innsats, mener vi mer penger må på plass både for å vedlikeholde veiene og for å bygge mer møtefri vei. Å skille kjøreretningene er et effektivt tiltak som kan øke trafikksikkerheten på mange strekninger, sier Handagard.

I Riksrevisjonens rapport som kom i juni i år, påpekte de at det årlig er 30 personer i snitt som har mistet livet i ulykker som er forårsaket av dårlige veier de siste ti årene.

– På fylkesveiene er det utforkjøringsulykker som dominerer. I fjor mistet 36 personer livet i slike ulykker. Rydding av sideterreng, oppmerking og bedre vedlikehold er viktig for å øke sikkerheten på disse veiene, sier Handagard.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur