Illustrasjon: Sporveien/ MDH arkitekter
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
16.06.2021

Majorstuen T-baneknutepunkt: Klar for avgang

Denne sommeren leter Sporveien etter rådgivende ingeniør, til det omfattende prosjektet som i 2030 skal knytte Fornebubanen til T-banenettet i Oslo.

– Det utløsende behovet for ny T-banestasjon er antall perronger. I dag er det kun to linjer inn på selve stasjonen. Vi ønsker totalt fire spor i én bredde, for å øke kapasiteten ned til det vi kaller fellesstrekningen – altså hovedtunnelen mellom Ensjø og Majorstuen. Det er drøyt 70.000 mennesker som passerer over Majorstuen hver eneste dag, og det er et knutepunkt mellom blant annet trikk og T-bane. Det er en av de mest trafikkerte T-banestasjonene i Oslo, forteller prosjektsjef Hilde Ulvik hos Sporveien.

Sporveien har derfor publisert et konkurransegrunnlag for rådgivertjenester denne våren, via systemet transQ for leverandørregistrering og forhåndskvalifisering. Konkurransen inneholder rådgivingstjenester tilknyttet forprosjekt inkludert arkitekt, og reguleringsplan samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for selve utbyggingen.

– Prosjektet vi skal gjennomføre er en optimalisert versjon av de ulike alternativene vi har sett på de siste årene. Vi vurderte blant annet to etasjer, men dette ble mer kostbart, ville tatt lenger tid å bygge og det ville rammet øvrig trafikk i området betydelig mer. Fire spor på ett plan er enklere å bygge. Det er billigere, og det går raskere.

Søker rådgiver i sommer

Konkurransen kommer med tilbudsfrist i slutten av denne måneden. Målet er å kunne signere kontrakt i løpet av september.

Foto: Sporveien

– Meningen er at vi er i full operativ drift etter sommeren. Det er noen år til vi har anlegg, så nå søker vi en rådgivende ingeniør som skal hjelpe oss med en detaljreguleringsplan for den nye løsningen med ett plan. Vi ønsker også bistand til å lage et forprosjekt. Det innholder de materialene og de kalkylene som skal ligge til grunn for en investeringsbeslutning. Det skal til ekstern kvalitetssikring, såkalt KS2. Videre skal vi jobbe med byggeplan og gjennomføringsvurderinger, sier Ulvik.

– Over sommeren har vi drøyt to år på oss for å levere en komplett reguleringsplan, samt levere alle de ulike styringsdokumentene som må på plass før den endelige investeringsbeslutningen. Det er den som gir oss penger til å starte anleggsfasen. Da går reguleringsplanen til Plan- og bygningsetaten. Underlaget vi leverer til KS2 til rådhuset, eller miljø- og samferdselsbyråden. Målet er at vi tidlig i 2024 har de nødvendige beslutningene for å kunne sette spaden i jorden, og at vi er i gang med fysisk anlegg i løpet av sommeren samme år.

– Interessen har vært stor, og neste år starter vi jobben med å finne entreprenører. Det er et mål for oss å ha dem med tidlig, i god tid før byggingen. Når det gjelder kontraktsform, er vi ute og orienterer oss litt. Vi har blant annet vært på besøk på sykehuset i Vestfold, hvor de har benyttet en såkalt IPD-kontrakt. Vi har også besøkt Bane NOR, og sett på prosjektet Drammen – Kobbervikdalen. I tillegg har vi vært i dialog med Nye veier, for å høre deres erfaringer med deres entrepriseformer.

Trangt om plassen

– Det mest utfordrende i dette prosjektet – på lik linje med mange andre steder i byen – er plassmangel. Vi skal bygge et stort anlegg, mens T-banen samtidig skal ha mest mulig normal trafikkavvikling. En annen utfordring er ulike signalsystemer, og disse er i bruk på Majorstuen i dag. Det krever en del omlegginger og fasetilpasninger i disse systemene mens vi bygger. Når vi er ferdige, vil vi benytte signalsystemet CBTC. Det innebærer et helt nytt system, hvor signalene går gjennom en mobilteknologiløsning. Dette skal byttes ut på hele T-banesystemet i Oslo. Vi må finne en god anleggsgjennomføring, hvor vi ikke påvirker trafikantene mer enn vi må.

Bidrar til videre byutvikling

En ny T-banestasjon under bakken kan frigjøre et areal på drøyt 100.000 kvadratmeter for bærekraftig byutvikling i dagens sporområde, ifølge Sporveien. Planen er å ha sørgående stasjon klar i løpet av 2028. Dette er området der også den nye Fornebubanen kjører inn. De kobler seg på i den gamle Volvat-tunnelen, som ligger like før Majorstuen. Etter det bygger de nordgående stasjon. Komplett anlegg skal etter planen stå ferdig i 2030.

– Trafikantene kan glede seg til økt kapasitet etter at anleggsarbeidene er ferdige. Det blir hurtigere avganger, og et bedre tilbud til de som reiser kollektivt. Dette prosjektet vil også bidra til videre byutvikling. Vi fjerner den barrieren sporområdet er i dag. Å legge stasjonen et nivå under bakken er første skritt, sier Ulvik.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur