Nesten 50% av Blåkläders produksjon drives med solenergi. Foto: Blåkläder
Publisert
11.02.2020

Med solen som drivkraft

Solenergien som treffer jorden kontinuerlig, har en effekt på hele 173 000 terawatt (billioner watt). Det innebærer at mengden energi som når jordoverflaten på to timer, er mer enn nok til å dekke hele jordens behov på et helt år. Siden energieffektivitet er et høyt prioritert område i Blåkläders omfattende miljø- og bærekraftarbeid, regnes det som et stort fremskritt at en så stor del av deres årlige produksjon nå fremstilles ved hjelp av fornybar solenergi.

Knapt et år har gått siden solcellepaneler ble introdusert i fabrikkanleggene på Sri Lanka og Myanmar. Snart drives halvparten av den totale produksjonen av ca. 3,8 millioner plagg av fornybar strøm.

– Det er en milepæl i historien til selskapet vårt og et viktig steg mot å styrke bærekraftprofilen vår ytterligere. Den tekniske utviklingen på solenergiområdet går raskt fremover, og vi vil selvsagt være en del av den, sier Anders Carlsson, administrerende direktør i Blåkläder.

– Vår ambisjon er å ta ansvar for naturen og økosystemene gjennom hele verdikjeden, derfor er vi alltid positive til alternative energikilder. Med tanke på fabrikkenes beliggenhet i Sørøst-Asia, er solenergi selvsagt lett tilgjengelig.

En stadig mer effektiv energikilde

 Solenergi har de siste årene blitt en stadig viktigere energikilde i produksjonsindustrien. Utviklingen kommer som en direkte følge av den intensive klimadebatten, men også takket være at solcellesystemene har blitt bedre og mer kostnadseffektive. Solcelleanleggene leverer i dag en kapasitet stor nok til å dekke store deler av det totale energiforbruket på fabrikkene.

Klimasmartere drift og triveligere arbeidsplasser

Installasjonen omfatter en rekke såkalte prismatic skylights, en type kuppelformede glasstak som slipper naturlig sollys inn i lokalene samtidig som de stenger varmen ute og filtrerer bort skadelige UV-stråler. Systemet er utstyrt med automatiske sensorer som kobler til LED-belysning når det er overskyet eller mørkt

ute. Resultatet er redusert strømforbruk med økt trivsel, noe som påvirker hele arbeidsmiljøet i fabrikkene positivt.

– Satsingen på solenergi i våre produksjonsenheter går hånd i hånd med vårt omfattende bærekraftarbeid. Det føles som et logisk valg å bruke den naturlige energikilden som finnes i overflod. Utover solenergi gjennomføres det nå en rekke tiltak for bærekraft på fabrikkene, for eksempel nye systemer for gjenbruk av avløpsvann, sammen med et såkalt Water Cooling System som forbedrer arbeidsmiljøet på en klimasmart måte.

– Vi lener oss ikke tilbake, men tar fullt ansvar for vårt løfte om å bli litt mer bærekraftige hver dag. Det er vår misjon og den eneste måten vi kan bevare troverdigheten som global aktør på, forklarer Anders Carlsson.

 

* Kilde: MIT Energy Initiative (Massachusetts Institute of Technology)

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur