Foto: Rental Group
Rita Tvede Bartolomei
Publisert: 18.01.2022 

Mer fleksibelt for anleggsbransjen å leie enn å eie

Rental Group er både Norges største og Nordens største på utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen: Konsernet har over 2000 maskiner i maskinparken. Administrerende direktør, Lars Hæhre, tror utleie vil bli viktigere i årene som kommer.

– Våre spesialistselskaper har både erfaringen, kunnskapen og volumet som kreves for å kunne tilby komplette og allsidige tjenester og produkter til kundene, forteller Lars Hæhre til Samferdsel & Infrastruktur.

Stor maskinpark og komplette tjenester

I november 2020 ble gikk flere spesialistselskaper sammen og dannet Rental Group: For å kunne tilby anleggsbransjen kapasitet, fleksibilitet og totale løsninger slik at entreprenørene kan fokusere på prosjektene.

– Vår styrke er først og fremst den store, varierte maskinparken. Det er ingen tilsvarende aktører som har like bredt produktspekter og så høy kapasitet i Norge og Norden. Våre syv spesialistselskaper kan dekke alle behovene for små, mellomstore og store kunder. Rental Group kan levere komplette pakker innen service, transport og drift av maskiner. Servicenivået vårt er høyt, sier Lars Hæhre.

Tilfeldig med Korona-sammenslåing

At selskapet slo seg sammen rett etter at korona-pandemien hadde startet, var kun en tilfeldighet, forklarer Lars Hæhre, som ble administrerende direktør i november 2020.

– Årsaken for valg av tidspunkt var mer at timingen var rett. Vi har jobbet med sammenslåingen over lang tid, og vi var flere selskaper som ønsket dette. Noen av selskapene hadde eksistert i veldig mange år, mens andre var helt nystartede. Alle har arbeidet spesialisert innenfor sitt segment. Vi har et klart mål om å vokse videre på akkurat det vi er gode på nå, sier han.

Leie gir forutsigbarhet og fleksibilitet

Siden Rental Group er Nordens største på utleie til anlegg, så er det naturlig å spørre Lars om hvor viktig han tror utleiebransjen i deres segment blir fremover?

Foto: Rental Group

– Jeg tror utleie av maskiner blir veldig viktig fremover. Leie gir mer forutsigbarhet for anleggsbransjen på prosjekter. For hverdagen til bransjen har blitt mer uforutsigbar. Ofte er det usikkerhet om når prosjekter kommer i gang, sier han.

Krevende å eie fremfor å leie

Å eie krever store midler som må avsettes til innkjøp, drift og vedlikehold av maskinene. Rental Group har dessuten rundt 100 egne servicemekanikere, i tillegg til faste og mobile verkstedhaller. Å selv sitte på store maskinparker blir bare mer og mer krevende, og er hovedgrunnen til at kundene velger deres tjenester.

– Ikke kun på grunn av uforutsigbarhet på når prosjekter igangsettes. Det er også fordi prosjektene varierer veldig i størrelse og varighet. Da har anleggsbransjen behov for mer fleksibilitet, og akkurat den muligheten sørger leie for, sier Lars Hæhre.

Mer miljøvennlig forretningsmodell

Men utleie har flere fordeler enn kun forutsigbarhet og fleksibilitet. Som utgangspunkt er utleie generelt sett mer miljøvennlig og bærekraftig som forretningsmodell, mener han.

– Å leie er i seg selv mer bærekraftig, fordi man får en høyere utnyttelse av maskinene: Man får bygget mer, men med færre maskiner. Maskinene blir totalt sett utnyttet mer allsidig også. Utleie er del av delingsøkonomien. Den mest miljøvennlige maskinen er som sagt den som ikke blir bygget ny, sier han.

Lars Hæhre sier at en viktig ambisjon for Rental Group er å hele tiden ligge et skritt foran i sitt segment.

Foto: Rental Group

– Og utvikle oss videre på sikkerhet, digitalisering, innovasjon og bærekraft, sier han.

Få elektriske maskiner og de er kostbare

Akkurat nå er andelen elektriske maskiner i Rental Group rundt 22 gravemaskiner, samt noen elektriske lastebiler og hjullastere. Han skulle gjerne sett at det ble tilgjengelig flere og tunge maskiner.

– El-maskinene blir bygd om i Norge, og blir da vesentlig dyrere i innkjøp. Mange steder i Norge er det utfordringer knyttet til ladeinfrastruktur, men i byer og bynære strøk er el-maskiner en god løsning på de riktige prosjektene. Dette bidrar til redusert utslipp og mindre støy, men det fordrer at byggherren er villig til å betale for merkostnaden, sier Lars Hæhre.

Tror biodiesel er miljøløsningen i nær fremtid

På prosjekter som krever store anleggsmaskiner tror han at konvensjonelle maskiner som går på biodrivstoff blir løsningen de nærmeste årene.

– Det vanlige å bruke på større infrastrukturprosjekter vil være biodrivstoff, som til nå er det mest miljøvennlige alternativet til diesel. Det finnes teknologi som gjør det mulig å benytte seg av hydrogen og brenselsceller, men det er utfordringer med kostnader og infrastrukturen der, sier Lars.

Moderne maskinpark i Norge

Men hvor langt tenker han at norsk bygg- og anleggsbransje har kommet på miljø nå i slutten av 2021?

– Fordelen i Norge er at vi stort sett har en moderne maskinpark, med den nyeste motorteknologien og som slipper ut mindre klimagasser. Så generelt mener jeg vi har kommet et godt stykke på vei med å bli mer miljøvennlige. Kanskje ikke på elektrifisering, men det er det som sagt grunner til. Vi har blitt flinkere på å optimalisere prosjekter, og ligger langt fremme på materialgjenvinning og resirkulering, sier han.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur