Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Mer jernbane for pengene i Drammen
Mer jernbane for pengene i Drammen Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua. Illustrasjon: Bane NOR

Mer jernbane for pengene i Drammen

Det store Bane NOR-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har nedjustert prognosen for hvor mye utbyggingen vil koste. – Vi må få så mye effekt som mulig ut av hver eneste jernbanekrone, sier prosjektsjef Hanne Stormo.

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 10.December.2019

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor mellom Drammen og Skoger, som et sentralt ledd i arbeidet med å etablere sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, og dermed legge til rette for flere avganger på Vestfoldbanen. Prosjektet i Drammen er omfattende, med 7 km tunnel under Strømsåsen. Deler av tunnelen er teknisk komplisert, med etablering av løsmassetunnel og kulvert.

– Det er et komplisert prosjekt på mange måter, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo.

– Det gjelder ikke bare det at vi skal jobbe i en by, der mange naboer og reisende vil bli berørt, men også den tekniske gjennomføringen.

Rekkefølge, hensetting og signal

Prosjektet skal bygge om både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og bygge nye spor mellom stasjonene. Det ble opprinnelig planlagt å begynne med Gulskogen stasjon, og ta Drammen stasjon til sist. Dette har prosjektet gått bort fra.

Prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo. foto: Bane NOR

– For å være sikre på at vi gjennomfører de krevende anleggsperiodene på best mulig måte, med særlig fokus på utnyttelse av togfrie perioder, har vi gjennomført en optimaliseringsprosess, sier Stormo.

– Det betyr at vi har lett etter løsninger som kan gi oss gevinster i både tid og penger, uten at det går utover kvalitet og sikkerhet. Jeg er glad for å kunne si at vi har funnet løsninger som gir besparelser på 500 millioner kroner, og som samtidig legger til rette for at dobbeltsporet og Drammen stasjon kan åpne i 2024.

Bane NOR bygger om Drammen stasjon og dobbeltsporet til Vestfold først, og deretter Gulskogen stasjon. Det skal etableres en midlertidig togparkering (hensetting) ved Nybyen, ikke langt fra Drammen stasjon. Det betyr igjen at det ikke blir nødvendig å vende tog ved Gulskogen, noe som er en stor fordel for prosjektet, sier Hanne Stormo.

– Den store gevinsten skjer ved at vi ikke trenger å etablere et nytt midlertidig signalanlegg i anleggsperioden, slik vi tidligere hadde forutsatt, men kan bruke det anlegget som allerede finnes.

Store summer

Bane NOR arbeider med å etablere det moderne signalsystemet ERTMS som standard på jernbanen. Det betyr at et nytt signalanlegg måtte ha vært midlertidig, siden den oppgraderte Vestfoldbanen skal bruke ERTMS, og ville ha medført ekstrakostnader på rundt 500 millioner kroner.

– Det er snakk om virkelig store summer når vi bygger jernbane. Vi i Drammen leter etter smarte løsninger og kostnadsbesparelser hele tiden, og det ser vi effekten av nå. Jeg er stolt av kollegene mine, som gjør det de kan for å bygge mer jernbane for pengene, sier Hanne Stormo.

InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger, der det nye sporet kobler seg på eksisterende dobbeltspor. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold innebærer det at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Mest Lest

Hunder har snust opp sprengstoff på 500 steder

Vi som er med på å bygge landet

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Brobyggeren som er summen av mange

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

En bru klemmes inn

Norges første mobilpunkt er åpnet

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Fiberkabel langs Bergensbanen

Solid vekst for tunnelprosjekter

Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

Økt trygghet for passasjerer og gående på Gol og Geilo stasjon

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Namneendring frå Norges Statsbaner AS til Vygruppen AS vedtatt

Flaskehals borte mye raskere

Norges beste vegutbygging skjer like oppunder polarsirkelen

Tyskland setter ny rekord i punktlighet

Loftesnesbrui – Det nye landemerket i Sogndal

Norges nest lengste hengebru åpner søndag

Kortreiste trebruer til E6

Nye muligheter på Vestlandet

Involverer innbyggerne med ny teknologi

Kaster du avfall i toalettet?

Skreddersydd Beredskapstog

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Hoppeplikten

Flirt-tog nr 100 overtatt

Oslo Havn KF bygger elektrisk nullutslipps miljøbåt

Ny milepæl i Trikkeprogrammet

Drammen-Kobbervikdalen på høring

BA-næringens innovasjonskonferanse runder 15 år

Storleveranse til Bergen lufthavn Flesland

Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

Selvbygget maskin skaper nye verdier

Sandnes-selskapet sikter mot det Europeiske dronemarkedet

Inngår bærekraftig samarbeid

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Sweco har vunnet stort oppdrag for Avinor

Virtuell virkelighet – en ny måte å fortelle historien på

Mye vindkraft under bygging

Slik påvirker byggearbeid Bergensbanen i 2019

Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Så mulighetene – og tok dem

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Løsning for ny E6 i Åsen?

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Bygger Museumsutstikkeren i forlengelse av Munchmuseets kaianlegg

Gjør turen fra øst til vest nesten 20 minutter raskere

Sammen om banebrytende E18-kontrakt

Vegvesenet innfører karakterbok for entreprenører: Godt arbeid skal telle i neste anbudskonkurranse

InterCity: Planlegging og bygging fortsetter for fullt

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

Er det norske markedet attraktivt nok?

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sprenger i nye Ulriken tunnel i Bergen

Norge i front på tunneler

Nye prosjektformer fornyer veibyggingen

Bane NOR takker NCC

Viktig med bompenger for elbil

Norconsult har vunnet viktige rammeavtaler innen sikkerhet

– Vi begynner å se konturene av en løsning

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Uten veivedlikehold stopper Norge

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Tiden er inne for å søke Norsk Lyspris 2018

Norges første dronestrategi er på plass

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

En sensor gjør mer enn du tror

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Holtet base og Grefsen verksted – en del av Fremtidens byreise

Hovedstaden blir mer gangvennlig

Bygger 50 store riksvegprosjekter fra 2018-2023

Over 14.000 bruinspeksjoner i 2017

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Sykkelbyen Oslo

AF Gruppen og Bane NOR signerte Follobane-kontrakt

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

Denne gatebenken kan hindre bilterror

Gikk helt til topps i sin klasse

Starter på Kjøsnestunnelen

Enige om sluttoppgjøret for utbygginga av tidenes største veganlegg

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

Rambøll med ny avtale for bybanen i Bergen

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Sparer milliarder uten kvalitetsforringelse

Årets asfaltprogram

NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

Startskudd for konkurranser om 20 milliarder

Øyvind Mork gjenvalgt som styreleder i RIF