Illustrasjon: NRC Group
Emner
Publisert
26.08.2021

Milliardkontrakt til NRC Group

Byrådet i Helsinki har godkjent oppstart og budsjettramme for utvikling av sporveiforbindelse over Crown Bridges. Det reviderte kostandsbudsjettet er nå satt til omtrent 3,3 milliarder norske kroner, hvorav NRC Group vil utføre arbeider for omtrent 1 milliard kroner.

Kontrakten blir gjennomført som et allianseprosjekt mellom NRC Group Finland, YIT og Helsinki kommune. I tillegg vil flere konsulentselskaper bistå inn i prosjektet. Dette er det syvende allianseprosjektet som utføres i Finland av NRC Group.

–Vi har solid erfaring med gjennomføring av allianseprosjekter i Finland. Vårt første store sporveisprosjekt, i Tampere, ble åpnet for trafikk i sommer og ble levert godt innenfor budsjett, før tiden, og med meget god kvalitet. Vi er også godt i gang med det største prosjektet så langt, Jokeri, mellom Espoo og Helsinki, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Crown Bridges prosjektet starter opp høsten 2021 og er planlagt ferdig i 2026.

– Våre ansatte har gjort en formidabel innsats i utviklingsfasen av prosjektet, og gjennom dette bidratt til at vi gjennomfører nok et spennende allianseprosjekt i Finland. Med igangsettelse av Crown Bridges i Helsinki, styrker vi vår posisjon ytterligere og skaper en spennende arena for å videreutvikle vår organisasjon. Det er gledelig å se at vår sterke ordreinngang i første halvår følges av nye solide kontrakter også i tredje kvartal fortsetter, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur