Publisert
16.11.2017

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Ved utgangen av august har Statens vegvesen så langt i 2017 brukt 1789 millioner kroner til innleie av konsulenter. Det er 215 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2016. Tallene er hentet fra etatens rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år. Beløpet gjelder bruk av konsulenter i hovedsak knyttet til utbygging og […]

Ved utgangen av august har Statens vegvesen så langt i 2017 brukt 1789 millioner kroner til innleie av konsulenter. Det er 215 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2016.

Tallene er hentet fra etatens rapportering til Samferdselsdepartementet for andre tertial i år. Beløpet gjelder bruk av konsulenter i hovedsak knyttet til utbygging og forvaltning av våre om lag 10 000 kilometer riksveger. Reduksjonen er et resultat av at det er innført skjerpede krav og forsterket styring når det gjelder kjøp av tjenester.

I 2014 ble det iverksatt et effektiviseringsprogram innenfor kostnadsområdene byggherre, planlegging og forvaltning av riks- og fylkesveger, trafikant- og kjøretøy samt ledelse og støtte. Tiltakene skal bidra til å frigjøre ressurser som gjør det mulig å redusere bemanning og tjenestekjøp i henhold til fastsatte måltall.

Status ved utgangen av andre tertial viser at det har skjedd en betydelig reduksjon i kjøp av tjenester sammenlignet med samme periode i 2016.

158 færre ansatte

Som et ledd i effektiviseringsprogrammet, ble det og satt mål om å redusere bemanningen i Statens vegvesen med om lag 2,5 prosent i 2017 sammenlignet med nivået ved utgangen av 2015. Per 31. august hadde etaten 7 123 hele stillinger. Dette er 158 færre enn ved årsskiftet. Måltallet for bemanning er at etaten skal ha 7 132 hele stillinger ved utgangen av 2017, og alt tyder på at dette er innen rekkevidde.

Selvbetjeningsløsninger gjør det enklere for brukerne

Etatens selvbetjeningsløsninger blir stadig mer attraktive. Ved utgangen av august var de digitale løsningene som ditt førerkort, timebestilling av praktisk førerprøve, Autoreg, tap av vognkort, omregistrering og eierskifte på nett benyttet i 46,1 prosent av tilfellene. I tilsvarende periode i 2016 var tallet 32 prosent.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur