Publisert: 07.12.2017 

Nå etableres testarenaene for autonom sjøfart

Utviklingen innen autonom skipsfart skyter fart, og nå kommer testarenaene. Trondheimsfjorden ble offisielt åpnet september 2016, og man er i...

Utviklingen innen autonom skipsfart skyter fart, og nå kommer testarenaene. Trondheimsfjorden ble offisielt åpnet september 2016, og man er i gang med å etablere et område i Grenland. – Det kommer nok flere testarenaer de nærmeste årene, sier Svein David Medhaug, prosjektleder for autonomi i Sjøfartsdirektoratet.

Nederland har etablert testarena for selvkjørende biler. Som sjøfartsnasjon har Norge en legacy å ta vare på, det er spennende at vi har fått realisert dette, sier Gard Ueland, adm. dir. i Kongsberg Seatex.

Selvgående kanalferge

Trondheimsfjorden er godt egnet som testområde, med ganske sikker seilingsled og relativt lav trafikk.

Vi har kompetansemiljøet og akademia, i tillegg til et offensivt næringsliv i Midt-Norge. Og det er viktig for prosjektet at sjøfartsmyndighetene er så positive, sier havnedirektør i Trondheim Einar M. Hjorthol i Trondheim Havn.

Kongsberg Seatex har bygget to testfartøyer som utrustes med ulike instrumenter for autonom drift. Båtene er også disponible for Sintef, NTNU og Trondheim Havn til ulike samarbeidsprosjekter innen autonomi.

Dronene er to ombygde fritt-fall livbåter som passer utmerket for dette formålet. Nå kan vi teste interaksjon mellom flere autonome fartøyer, sier Ueland.

En autonom ferge skal gå over kanalen fra Ravnkloa til Fosenkaia. Det er en passasjer- og sykkelferge som kan ta 10-12 personer. Og mange nysgjerrige vil nok teste et selvgående fartøy.

Den korter også gangavstanden betydelig for mange. Dette vil være en naturlig vei mellom cruiseskip på Pir 1 og sentrum, forteller Hjorthol

Prototypen leveres i disse dager, og så skal den instrumenteres. Vi håper den skal komme i drift i løpet av 2018, sier han.

Blir det hensiktsmessig?

Autonome skip lages ikke for autonome skip sin skyld. Man tilstreber mer miljøvennlig transport på sjøen – som også skal være effektiv helt frem til mottaker. Da vil autonomi sannsynligvis være en del av denne utviklingen.

Jeg ser for meg at vi frem i tid må utvikle et helt nytt havnekonsept med systemer for automatisk fortøyning og tilgang til landstrøm og hydrogen. Havnene må legge til rette for at fartøyer skal kunne legge til kai på en god måte. Men også for at godset kan fraktes videre, det må bli autonomi på land også, sier Hjorthol.

En side er det teknologiske, men det må lønne seg, for at noen vil satse på et nytt konsept.

Skalafordelen som store skip har i dag, blir mindre når mannskapskostnadene fjernes. Shuttle til større havner kan være aktuelt. Nå vi ser på hvilke ruter de første autonome skipene i Trondheimsfjorden skal få. Det kan være snakk om tømmer fra Orkanger eller grus fra Verrabotn, sier Hjorthol.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur