obloug Entreprenør AS har planert riggplassen, og er snart klare til å starte bygging av ny bru over Vingerjessa. F.v.: Formann Bjørn Olav Engh og prosjektleder Karl Magnus Dobloug, Dobloug Entreprenør, prosjektleder Arne Meland og byggeleder Brede Løvlien, Statens vegvesen. Foto: Martine Engen/Dobloug Entreprenør AS
Publisert: 16.03.2022 

Nå starter anleggsarbeidene i Veenskrysset i Løten

21. mars starter arbeidene med ny adkomst til Løten sentrum. Det skal bygges ny bru over Vingerjessa og rundkjøring i Veenskrysset. I tillegg skal vann- og avløpsnettet i området fornyes, og støyskjermen langs Kongsvegen sør for Løten sentrum skiftes ut med en ny.

– I forbindelse med arbeidene må gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa stenges for trafikk. Vegene vil da være stengt for trafikk i tidsrommet 21. mars til 14. oktober. Vi jobber imidlertid for å kunne åpne deler av vegnettet så snart det er ferdigstilt. Gang- og sykkelvegen mellom Brenneriroa og Løten sentrum over Veenshøgda vil være åpen i hele byggeperioden. I Veensbakken blir gang- og sykkelvegen midlertidig omlagt. Vær obs på endret trasé og anleggsvirksomhet, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa må stenges for all trafikk i perioden 21. mars til 14. oktober. Illustrasjon: Statens vegvesen

Anbefalt omkjøring for biltrafikk er via Ådalsbruk fra sør og vest, via Ånestad fra nord og øst.

Løten kommune og Statens vegvesen samkjører arbeider

M. Dobloug AS er engasjert av Løten kommune for å legge ny vannledning i Veensbakken. Ledningstraséen krysser gamle rv. 3 Kongsvegen og Kirkevegen. Disse arbeidene samkjøres med Statens vegvesens bygging av ny bru i Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og ny rundkjøring i Veenskrysset. Ny støyskjerm og støttemur mot bebyggelsen i Venslivegen inngår også i entreprisen. Dobloug Entreprenør AS er engasjer av Statens vegvesen for disse arbeidene.

– For å få gjennomført arbeidene på en sikker og effektiv måte, er det nødvendig å stenge vegene gjennom anleggsområdet. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikanter og beboere, og ber alle følge skiltingen og kjøre hensynsfullt, sier byggeleder Brede Løvlien i Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur