Bompenge-rabatten for elbiler har sterk oppslutning, viser undersøkelse fra NAF. Foto: NAF
Publisert: 29.03.2023 

Nesten halvparten av alle bilister støtter bomrabatt for elbiler

Lave bompenger er den aller viktigste elbilfordelen for folk, viser en ny undersøkelse fra NAF. Selv hver tredje bensin- og dieselbilist er enig i at elbilistene bør ha rabatterte priser i bomstasjonene.

I NAFs elbilmonitor, som nylig ble gjennomført av Norstat på vegne av NAF, støtter 43 prosent av alle bilister opp om rabatt på bompenger for elbiler. Like bak følger lave avgifter på kjøp av ny elbil, med en oppslutning på 42 prosent.

– At tre av fire elbilister er positive til bompengerabatten er kanskje ikke så overraskende. Det overrasket oss mer at så mange som én av tre fossilbilister mener at elbilrabatten i bomstasjonene er viktig, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Svakest ut av elbilfordelene kommer rabatterte ferjepriser og tilgang til kollektivfeltet.

Handagard mener at politikerne må være mer oppmerksomme på hvor viktig bompengerabatten for elbiler er for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Må dekke tapte elbil-inntekter

Fra nyttår åpnet regjeringen for å øke bompengene for elbiler til opptil 70 prosent av ordinær takst. Til da var andelen på 50 prosent. Handagard mener regjeringen kunne valgt en annen vei på bompenger.

– Med en raskt voksende elbilpark går inntektene i bomringene ned. Regjeringens svar er å skru opp takstene. Vi i NAF mener det er feil vei å gå. Framfor å stadig skru opp takstene burde staten dekke det inntektstapet som følger med elbilene. Da kan satsene for elbilistene holdes nede, samtidig som man unngår å sende regninga videre til andre bilister, sier Ingunn Handagard.

Tabell: Andel respondenter med elbil og fossilbil som svarer at saken er én av tre viktige, politisk bestemte elbilfordeler.

Elbilister Fossil bil Total*
Lav eller ingen moms 64 % 31 % 38 %
Lav eller ingen kjøpsavgift 65 % 36 % 42 %
Lav eller ingen omregistreringsavgift 36 % 21 % 24 %
Lav eller ingen trafikkforsikringsavgift (årsavgift) 52 % 28 % 33 %
Innbyttebonus fra fossil til elbil 29 % 37 % 35 %
Lave eller ingen bompenger 76 % 35 % 43 %
Billigere ferje 24 % 12 % 14 %
Lave eller ingen parkeringsavgifter 45 % 27 % 31 %
Tilgang til kollektivfelt 24 % 12 % 15 %
Lav eller ingen veiavgift 60 % 29 % 38 %
Totalt antall spurte 996 851 1847

 

Kilde: NAF Elbilmonitor, januar 2023.

*I total-tallene er respondenter med elbil er gitt en vekt på 21 prosent, og de med bensin-dieselbil gitt en vekt på 79 prosent, i tråd med andelen elbiler/fossilbiler på veiene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur