Luftforurensning fra transport har generelt gått ned de siste tiårene på grunn av forbedrede drivstoff- og kjøretøyutslippsstandarder. Likevel er transport fortsatt en betydelig kilde til dårlig luftkvalitet i byer. Foto: NILU
Publisert: 07.12.2023 

Net4Cities: Et nettverk for sunnere byer

Transportsektoren bidrar stort til skade på miljøet. I tillegg til å være en hovedkilde til luft- og støyforurensning, påvirker sektoren både økosystemer og menneskers helse negativt. Et nytt forskningsprosjekt, Net4Cities, skal overvåke og generere data som gjør det enklere å vurdere relaterte helseeffekter.

For å overvåke luft- og støyforurensning og generere data som kan hjelpe til med å vurdere helseeffektene av det, skal det nye forskningsprosjektet «Net4Cities» utvikle forskningsinfrastrukturer i elleve europeiske byer i ti land. Denne forskningen og infrastrukturen vil støtte arbeidet med å implementere handlingsplanen for null forurensning som en del av den europeiske grønne avtalen (European Green Deal). Prosjektet koordineres av det tyske Research Institute for Sustainability (RIFS) i Potsdam.

Helseskadelige trafikkstøynivåer

Luftforurensning fra transport har generelt gått ned de siste tiårene på grunn av forbedrede drivstoff- og kjøretøyutslippsstandarder. Likevel er transport fortsatt en betydelig kilde til dårlig luftkvalitet i byer. Faktisk er transportsektoren den eneste sektoren der utslippene av ammoniakk og klimagasser har fortsatt å øke de siste tre tiårene. I tillegg er miljøstøy, og da særlig veitrafikkstøy, et stort miljøproblem i Europa. Minst 20 prosent av den europeiske befolkningen bor i områder der trafikkstøynivåene regnes som helseskadelig.

De negative konsekvensene knyttet til transportsektoren er spesielt høye i tettbefolkede byområder. For å løse dette vil Net4Cities-prosjektet utvikle sanntidskart som visualiserer og integrerer luft- og støyforurensningsdata. Kartene baserer seg på data fra mer enn 30 målestasjoner i elleve europeiske byer: Antwerpen, Barcelona, Berlin, Düsseldorf, Heraklion, Limassol, Oslo, Rotterdam, Southampton, Tbilisi og Zürich.

Vil gi både innbyggere og politikere relevant informasjon

Mange av forurensningene som Net4Cities måler, blant dem ultrafint svevestøv, ammoniakk og ozonforløpere, blir ikke tilstrekkelig overvåket i dag. De er derfor et særlig fokus i prosjektet. Net4Cities vil også inkludere resultatene fra tidligere og pågående europeiske og internasjonale analyser. Prosjektet tar sikte på å støtte evidensbasert utvikling av politikk og retningslinjer ved å generere relevante data som også kan brukes til å forbedre utslippsoversiktene.

RIFS-forskerteamet, ledet av Erika von Schneidemesser, vil gi innbyggerne et verktøy de kan bruke til å både øke sin kunnskap om luftforurensning – og støtte dem i å ta avgjørelser som minsker hvor mye forurensning de eksponeres for. Beslutningstakere og andre interessenter vil være involvert i Net4Cities fra begynnelsen. Planen er å bruke samskapende og politiske støtteprosesser på tvers av prosjektet for å sikre at alle målgrupper blir involvert i så stor grad som mulig.

Bakgrunnsinformasjon

Resultatene fra Net4Cities kan brukes i andre europeiske byer

Net4Cities skal bidra til EUs handlingsplan for nullforurensning ved å utvikle metoder og infrastrukturer som er lett skalerbare og som kan distribueres over hele Europa fra lokalt til regionalt nivå. Prosjektet ønsker å støtte utviklingen av retningslinjer som letter standardiseringen av overvåkningsteknologi og utformingen av overvåkningsnettverk for å møte støy- og luftforurensningsutfordringene i dag og i fremtiden.

Net4Cities vil jobbe for å nå sine mål på tvers av fem tiltak:

  1. Net4Cities vil samarbeide med politikere og beslutningstakere, beboerforeninger og andre interesserte organisasjoner for å utvikle evidensbaserte, skreddersydde politiske retningslinjer og effektive planer som reduserer luft- og støyforurensning.
  2. Levere neste generasjons avanserte overvåkningsnettverk for transportrelatert støy- og luftforurensning (eksos og ikke-eksos). Nettverket skal kunne gi informasjon i sanntid for å støtte beslutningstaking, benyttes i helserelaterte studier og som politisk informasjonsgrunnlag.
  3. Generere data om (nye) forurensninger og støy i byer med ulik geografisk og klimatisk beliggenhet og med ulik kjøretøysammensetning for å støtte kildefordeling, modelleringsapplikasjoner og forbedring av utslippsoversiktene.
  4. Konsolidere informasjon fra analyser i databaser på by- og nasjonalt nivå for å vurdere trafikkutslipp og støtte arbeidet med å overholde grenseverdier og redusere negative helseeffekter.
  5. Etablere Net4Cities Studio, herunder veiledning om analyse av nye forurensninger for å møte fremtidige utfordringer på en hensiktsmessig måte.
Om Net4Cities:

Horizon Europe-prosjektet Net4Cities koordineres av Research Institute for Sustainability – Helmholtz Center Potsdam (RIFS, Tyskland).

Andre deltakende institutter er det flamske instituttet for teknologisk forskning (VITO, Belgia), EarthSense Systems (EarthSense, England), The Cyprus Institute (CyI, Kypros), Stiftelsen NILU (NILU, Norge), Zürich University of Applied Sciences (ZHAW, Sveits), University of Crete (UOC, Hellas) , Tecnalia (Spania), Airmodus (Finland), Forschungszentrum Jülich (FZJ, Tyskland), Rear Window Telraam (Belgia), University of Bremen (UBREMEN, Tyskland), Universitat Autonoma de Barcelona (UAB, Spania), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU, Georgia), German Aerospace Center (DLR, Tyskland), VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (Tyskland), og Flanders Environment Agency (VMM, Belgia).

Prosjektperioden er fra januar 2024 og ut desember 2027.

Net4Cities har fått fem millioner euro i finansiering fra EU HORIZON-CL5-2023-D5-01 – Net4Cites: Real-time monitoring networks and transport emissions for tailored Zero Pollution Action Plans in European cities.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur