Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune
NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune Foto: NRC Group

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Anleggsdivisjon i NRC Group Norge har blitt tildelt en kontrakt for utbygging av ny gjestebrygge i Svelvik.
Den nye gjestebrygga skal gå fra enden av Dampskipkaien og opp til Doktorparken, og skal være klar til bruk i mars neste år.

EMNE: Anleggsarbeid
PUBLISERT: 05.December.2019

Anlegget er planlagt som en tredelt korrosjonsbeskyttet spuntkonstruksjon, med åpninger for utløpet av Snekkerbekken og for spillvannsledning. Kaien forbindes med en enkel bro over Snekkerbekken.
Det skal støpes en betongkrone på toppen av spuntkonstruksjonen, samt støpes et dekke på innsiden.
Kontraktsverdien er pålydende 8 millioner NOK, og fysisk oppstart på anleggsplassen er i medio november, og overlevering skjer siste uken i mars 2020.

Illustrasjon: NRC Group

Etterlengtet anlegg i kommunen

Den nye gjestebryggen er svært etterlengtet blant kommunens innbyggere og båtgjester, og er en del av arbeidet med bevaring og utvikling av Svelvik by. Den nye gjestebrygga skal passe inn i bystrukturen, representere et pluss for dem som bor og bruker tilbudet i byen fast – og ikke minst føre til at flere får anledning til å besøke byen med båt. Det er viktig for Svelvik kommune at gjestebrygga blir konstruert som en naturlig del av kyststien.

Utfordrende forhold fordrer robust konstruksjon

Anlegget skal tåle de lokale forholdene godt, og i Svelvikstrømmen er det sterk tidevannsstrøm som kan komme opp i 5 knop. I tillegg skal gjestebryggen forankres i en krevende byggegrunn.
Under utbyggingen skal skipstrafikk til og fra Drammen Havn gå uhindret i hele anleggsperioden.

– Det er klart vi er stolte av tillitten Svelvik Kommune har vist oss ved tildelingen av kontrakten, og vi ser frem til å starte det fysiske arbeidet. At vi vinner denne kontrakten befester den sterke posisjonen NRC Group Norge har opparbeidet oss innen utbygging og rehabilitering av havn, forteller Marwan Mostafa, prosjektleder i NRC Group Norge.

Mest Lest

Hovedbanen Nord skal utredes

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Nydyrkingsfond kan spare milliarder

Betongavfall: – Folk er frustrerte der ute

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Nominert til årets internasjonale prosjekt

Fakta fra Finland

– Ikke grunnlag for å si at kantstopp mer trafikkfarlig enn vanlige busslommer

– Det flommer penger til flomsikring

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Kåret til beste flyplasser i Europa

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Skal forske på kombinasjonen flytende sol- og vannkraft

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Vil ha mer sprøyt i tunnelen

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

Inngikk storkontrakt som kutter reisetiden mellom Oslo og Hamar

Et gigantprosjekt under bygging

Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

Innstilt til kontrakt av Avinor på Oslo lufthavn Gardermoen

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Krever etikk og ansvar

Autonomt nullutslipps containerskip sjøsettes neste år

Ønsker alle aktører med på tidenes jernbanesatsning

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Har blitt tildelt nok en betydelig jernbaneteknisk kontrakt

Vil halvere byggetiden

Mange spektakulære bruer på gang

Storsatsing for å få alkolås inn i norske anleggsmaskiner

Ble utnevnt til “verdens beste”

Lokal forankring viktig for samfunnskritiske anlegg

Solid oppstart i nord for Feiring Bruk

Ta vare på vannet!

50 år gammel tunnel i Numedal oppgraderes

Signerte rammeavtaler med islandsk energikjempe

ERTMS fornyer signalanleggene på jernbanen

Mer enn 50 forskere skal bidra til fergefri E39

Hvordan skaper vi en sikker by?

Kommunene må oftere si nei til uansvarlige byggeprosjekter

Ny bydel Bodø – parallelloppdrag for transformasjon av flyplass

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Trikkebyen Oslo blir universelt utformet med nye trikker

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Bane NOR og Norconsult i finalen i BIM-VM for andre gang

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Fra Hamar til Oslo på timen

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Verdens lengste og dypeste tunnel

Follobanen: Følger opp Condotte

Ny digital tjeneste for deg som ønsker å bygge nærmere vei enn byggegrensen tillater

Viktig med bompenger for elbil

Norges første mobilpunkt er åpnet

Grensesprengende bruteknologi

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Veimerking er viktig for trafikksikkerhet

Skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Fra blindpassasjer til førersetet

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Oppfordrer norske gründere til å delta

Nær 52.000 tonn asfalt på ny E134 i 2018

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

Maskinstyring made in Norway

Oppgraderer fellesstrekning for T-banen

Skal lære mer om fremtidens kraftnett

250 arbeidere i sving

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Smart teknologi kan gi bedre mobilitet og mindre trafikk

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

Fremtiden kommer ikke brått

Hercules gjør Fundamenteringsarbeidene til Beitstadsundbrua

Byggetiden kan halveres om man vil

Ny bypakke for Bergen

Autonom transport møter mennesker

Spennende bruprosjekt starter i 2019

Historisk landstrøm-satsing: En milepæl

5890 meter ny E6 i Stange

EPD på alt fra vin og pasta til asfalt og betong

Lieråsen oppgraderes i 16 dager

Startskudd for konkurranser om 20 milliarder

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

GjordGjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Osloe mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

En velsignelse på 9,4 kilometer

Norsk Dronesenter etablert

Tunnelboring i godt driv

Kontrakter for 50 millioner på én uke

Tørkesommer skaper mye merarbeid

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

Jernbaneforum: -Suksess gir også utfordringer

Norges største pågående havneprosjekt?

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

Betong til besvær: – Det er «vill vest» der ute

Signerte rammeavtale innen prosjektering og rådgiving