Foto: Statens vegvesen
Publisert: 15.02.2021 

Nullvisjonen 20 år i dag

I år er det 20 år siden nullvisjonen ble behandlet i Stortinget og kom inn i Nasjonal transportplan 2002-2011. - Dette var et klart signal om at vi skulle intensivere innsatsen med å redde liv i trafikken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Siden den gang har vi høstet frukter av dette møysommelige arbeidet, der vi kom under 100 drepte i trafikken i 2020, og 0 drepte barn i 2019. Og der Norge er blitt det mest trafikksikre landet i verden.

– Etikken i nullvisjonen er en viktig bærebjelke. Ethvert menneskeliv er uerstattelig. Vi har ingen å miste og vi kan ikke ha et annet tall enn null, sier Dahl Hovland videre. - Den etiske dimensjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken er derfor et svært viktig fundament og det gir verdifull motivasjon for oss i Statens vegvesen.

Fra alle ulykker til de alvorlige ulykkene

– Før nullvisjonen jobbet vi for å redusere alle ulykker med personskade, fortsetter vegdirektøren. Med nullvisjonen skulle vi konsentrere oss om de alvorlige ulykkene, og da fikk vi andre svar på hvor vi måtte rette innsatsen. Svaret var møteulykker, utforkjøringsulykker og fotgjengerulykker.

Det er fortsatt disse som dominerer, men i en helt annen målestokk. I år 2000 var det 1606 drepte og hardt skadde i trafikken, mens det samme tallet i 2019 var 673. - Dette viser at innsatsen nytter, men også at vi på ingen måte kan hvile, og det gjør vi heller ikke, sier Dahl Hovland.

– Vi har hatt klart størst nedgang i antall drepte. Nedgangen har ikke vært så stor for hardt skadde. Det er vår aller største utfordring framover. Statens vegvesen har samlet mye kunnskap og erfaringer gjennom disse 20 årene. Den gir en solid base når vi framover skal se på mulighetene for å ta i bruk ny teknologi, og benytte oss av ny kunnskap, sier hun.

Kunnskap, samarbeid og felles front

– Samarbeidet med kommuner, fylkeskommuner, politi, helse og interesseorganisasjoner har vært og er avgjørende for å kunne lykkes. Vi har ulike innfallsvinkler, bruker tidvis ulike virkemidler, men vi har alle en felles front og et felles mål. Derfor har jeg stor tro på en fortsatt nedgang i antallet hardt skadde og drepte i trafikken.

Arbeidet fortsetter med uforminsket styrke - vi gir oss ikke før vi har 0 drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter Ingrid Dahl Hovland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur