Illustrasjon: AFG|Foto: Marius Fiskum
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
05.02.2020

Ny BIM-modell skal ta næringen inn i fremtiden

En prisvinnende ny BIM-innsynsmodell skal gjøre innkjøringen til den digitale fremtiden lettere for bygg og anlegg. Verktøyet blir utviklet for nye E39.

I oktober vant Inge Handagard, fagsjef VDC hos AF Anlegg, pris for beste BIM-idé på den viktige bransjesamlingen Den Kloke Teknologi. Nærmere 400 påmeldte samlet seg på Scandic Fornebu i slutten av oktober, der Handagard i sitt foredrag blant annet fortalte at kravene til BIM, og digital informasjonsflyt fra byggherrer, nå er på et nivå der det er vanskelig å innfri dem med hyllevare tilgjengelig i markedet.

Foto: Marius Fiskum

AF Gruppen har derfor i samarbeid med Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utviklet programvare for å imøtekomme kravene fra byggherre Nye veier til totalentreprenøren på prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

– Bakgrunnen er i bunn og grunn de kravene Nye veier stiller til oss i AF Gruppen, som totalentreprenør. Dette dreier seg om veldig tøffe krav, når det gjelder digital gjennomføringsevne. Det meste av prosjektinformasjonen skal være knyttet til modeller. Det inkluderer kvalitetsdokumentasjon og mye annet, sier Handagard.

Enorme datamengder

– En stor utfordring for bygg- og anleggsnæringen er at disse modellene inneholder millioner av geometriske objekter. Disse skal vedlikeholdes med oppdatert informasjon. Vi regner med å produsere et sted mellom 500 og 600 tusen dokumenter i dette prosjektet. Da sier det seg selv at det må være en god informasjonsflyt. I tillegg skal all denne informasjon kobles opp mot fremdrift gjennom modellene. Vi har krav om å tilby Nye veier en innsynsløsning. Den skal være oppdatert i tilnærmet sanntid, og gi dem tilgang til all relevant prosjektinformasjon. Vi kaller det en sømløs dataflyt, en fortløpende rapportering på alt det vi gjør.

– Skulle vi gjort noe slikt manuelt, eller på gamlemåten om du vil, ville dette være mer eller mindre en umulig oppgave. Da vi så disse kravene, innså vi derfor at vi ville trenge nye verktøy. Vi måtte utvikle noe nytt, rett og slett.

Nytt innsyn i BIM-modellen

Hos Nye veier i Kristiansand sitter BIM rådgiver Emil Hagen. Han var til stede da Inge med AF Gruppen fikk prisen for «Beste BIM-Idè 2019».

Illustrasjon: AFG

– Det er bare å gratulere. Nye Veiers prosjektkontor har hatt et veldig godt samarbeid med AF Gruppen, Norconsult og NOIS rundt BIM i prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

– Innsynsmodellen skal være et verktøy for alle involvert i prosjektet. Byggherren bruker innsynsmodellen til å følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS, modeller til dokumentasjon og FDV-informasjon. Innsynsmodellen har den hensikt å samle all relevant data opparbeidet i prosjektet på ett sted. Dette for å gi nødvendig innsikt i fremdrift og kvalitet på data som brukes til bygging og som tilrettelegges for anvendelse i driftsfasen.

Partnerne har helt konkret helautomatisert en veldig stor del av dataflyten. Oppdateringer av modellgrunnlag, geometri og arbeidsgrunnlag som skal brukes i produksjonen foregår nå automatisk. Teknologien gjør altså en veldig stor del av oppdateringsjobben.

– Vi har også laget nye måter å navigere i modellen på, i tillegg til standardfunksjonaliteten i rammeverket til AutoDesk Forge. Vi visualiserer modellene og ulik prosjektinformasjon på nye måter, basert på fleksible og prosjektspesifikke egenskaper, forteller Handagard.

Tar næringen inn i fremtiden

– Dette er et verktøy som hjelper oss på veien til å bli en mer datadrevet næring. Bygg og anlegg har egentlig veldig lite data de kan lære av. Dette er et skritt i riktig retning. Nå kan vi justere prosessene vi har, og vi kan i mye større grad produsere faktabaserte talldata – for eksempel på hvor lang tid ulike ting vil ta, uansett om det er prosjekteringsarbeid eller innhenting av kvalitetsinformasjon. Vi har et verktøy som gir oppdatert, kvalitetssikret grunnlag for analyse, eller maskinlæring. Dette er noe som kan hjelpe oss til å få etablert bedre gjennomføringsmodeller innen bygg og anlegg.

Emil Hagen er enig:

Foto: Nye Veier

– Bygg og anleggsbransjen har lenge vært klar for en digitalisering. Nye Veier ønsker å være med å sikre denne digitaliseringen gjennom krav i kontraktene hvor det ventes en «digitaliseringsgevinst» i andre enden. Vi ser at ved å digitalisere våre prosjekter gjennom hele verdikjeden ved å tilføre data intelligens vil gi verdi til både byggefasen og videre inn i driftsfasen. Vi ønsker å jobbe helt modellbasert, hvor åpne modeller er en forutsetning. Resultater og tilbakemeldinger viser at bransjen er klar for denne digitaliseringen.

Systemet fungerer på håndholdte løsninger, og også offline. Målet er å lansere dette som et kommersielt tilgjengelig produkt under navnet ISY Prosjekt.

– Vi både tror og mener at det er et marked for dette, sier Handagard.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur