Anne Li Røtvold. Foto: ViaNova AS
Publisert: 22.02.2024 

Ny daglig leder i ViaNova AS

Sivilingeniør Anne Li Røtvold har 20. februar 2024 overtatt som daglig leder i ViaNova AS. Hun overtar etter Bjørn Bertheussen som har ledet firmaet i 4 år og som fortsetter i annen stilling i selskapet.

Anne Li Røtvold er 47 år og utdannet sivilingeniør ved NTNU. Hun har vært ansatt i ViaNova siden 2000. Anne har siden 2019 vært en del av strategisk ledergruppe, i tillegg til at hun vært ansvarlig for informasjonsprosesser.

Anne Li Røtvold har lang og bred erfaring fra samferdselsprosjekter, med hovedvekt på konsekvensutredning og reguleringsplaner. I tillegg til daglig ledelse av ViaNova AS vil hun fortsette å jobbe med rådgivningsoppgaver.

ViaNova AS rullerer på stillingen som daglig leder ved å gi medarbeidere som ønsker det, mulighet for å veksle mellom ledelse og faglige oppgaver. Dette gir tilhørighet og engasjement blant firmaets medarbeidere og en dynamisk utvikling av selskapet.

ViaNova AS er et rådgivende ingeniørfirma og en del av et nettverk med flere ViaNova- selskaper. Firmaet har 74 ansatte og er lokalisert i Sandvika. ViaNova utfører oppdrag innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur innenfor samferdselssektoren. Virksomheten foregår innenfor rammebetingelser som ivaretar bærekraftig miljø- og ressursforvaltning.

Selskapet eies av de ansatte og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur