Ansatte fra Sporveien delte ut gløgg og pepperkaker på Kjelsåsalléen holdeplass mandag morgen. Foto: Sporveien
Emner
Publisert
09.12.2019

Ny milepæl i Trikkeprogrammet

Alle nye trikkespor er på plass, fundamentplaten under skinnene er skiftet i sin helhet og holdeplassene står klare til bruk. Førstkommende mandag 9. desember markerer Sporveien at den aller øverste delen av Grefsenveien åpner for trafikk med bil og buss i begge retninger mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass.

Alt av trikkeinfrastruktur i veibanen på Grefsenplatået og Kjelsås er med dette ferdig oppgradert.
Inn- og utkjøringsmuligheten fra Grefsenveien til Storokrysset er imidlertid fortsatt stengt og trikken kommer tilbake til Grefsen og Kjelsås først til neste år. Før dette skjer skal strømledninger og enkelte kontaktledningsmaster skiftes ut på Grefsenplatået og Kjelsås, og oppgraderingen av Grefsenveien mellom Storo og Disen ferdigstilles. Disse arbeidene er planlagt å være ferdige i løpet av våren 2020.

Sporveien er byggherre for prosjektet og ansvarlig for gjennomføringen. Braathen Landskapsentreprenør har vært utførende entreprenør.

Markerte med gløgg og pepperkaker

Sporveien markerer ferdigstillingen av trikkespor og holdeplasser med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene førstkommende mandag morgen. Prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien er glad for at arbeidene er ferdigstilt til planlagt tid.

– En utfordring når vi skal oppgradere gamle og slitte trikkeskinner er at det er vanskelig å vite eksakt hvilken tilstand fundamentet under skinnene er i. Det viste seg at fundamentplaten under de gamle trikkeskinnene på Grefsenplatået og Kjelsås var i såpass dårlig forfatning at vi ble nødt til å støpe ny fundamentplate på hele strekningen – fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Vi tok imidlertid høyde for dette under planleggingen av arbeidene, noe som gjør at vi har klart å holde oss innenfor planlagt anleggstid, sier Sporveiens prosjektleder Laila Nilssen.

Endret trafikkmønster i anleggsperioden

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås startet for fullt i begynnelsen av januar i år, med enkelte forberedende arbeider like før jul i fjor. I januar ble det etablert enveiskjøring i Grefsenveien i sørgående retning til Storokrysset. Buss- og biltrafikken i retning Kjelsås ble omdirigert via Glads vei til Kjelsåsveien.

– For å spre trafikken i området og gi bussen mulighet til å snu oppe på Kjelsås, ble det etablert en midlertidig åpning av forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien. Etter at Grefsenveien i dag er åpnet for biltrafikk i begge retninger, er naturlig nok enveiskjøringen avsluttet og forbindelsen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien stengt, slik situasjonen var før anleggsarbeidene startet, sier prosjektleder Laila Nilssen.

Takker for tålmodigheten

Anleggsarbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås har pågått jevnt og trutt i de om lag 11 månedene som er gått siden anleggsstarten. Byggeleder Steinar Braaten i Sporveien vil gjerne takke beboerne på Grefsen og Kjelsås for tålmodigheten de har vist.

– Sporveien har forståelse for at det for mange er krevende å bo og ferdes i et område der det foregår anleggsarbeider. Det kan være utfordrende å komme seg frem dit man skal når det graves i veien og trafikkmønsteret endrer seg. Vi vil gjerne takke alle beboere og næringsdrivende for tålmodigheten i anleggsperioden og håper alle i området vil synes at resultatet blir bra til slutt. Vi gleder oss veldig til trikken er tilbake på Grefsen til neste vår og til at nye, moderne trikker kan testkjøre på denne flunkende nye trikketraseen, sier byggeleder Steinar Braaten i Sporveien.

Trikken tilbake våren 2020

Det som gjenstår av arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås etter nyttår er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal monteres strømledninger til trikken på hele strekningen i den øvre delen av Grefsenveien, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Det skal også skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass.

I løpet av våren 2020 er det planlagt ferdigstillelse av hele strekningen i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass, samt strekningen mellom Storo og Disen. De nye trikkene som er bestilt til Oslo er planlagt levert for testkjøring i hovedstaden i 2020 og 2021.

Endringer for buss fra 9. desember

Tidligere har bussene på Grefsen og Kjelsås vært nødt til å benytte Kjelsåsveien i stedet for Grefsenveien på sin vei i retning Kjelsås. Nå kan bussene igjen kjøre i Grefsenveien, i begge retninger.

Ruter melder at følgende gjelder for busstrafikken på Grefsen og Kjelsås fra mandag 9. desember:

Buss for trikk 11B: 
Kjører Grefsenveien i begge retninger hele veien mellom Storo og Kjelsås. Omkjøring via Kjelsåsveien retning Kjelsås opphører. Linje 11B vil ikke lenger stoppe ved Brannvaktveien, Lyngåsveien og Myrerskogveien. Glads vei, Grefsenplatået og Grefsen stadion betjenes i begge retninger.

Buss 25: Retning Majorstua må det kjøres via Lyngåsveien og Grefsenveien. Myrerskogveien vil fortsatt være stengt frem til sommeren 2020. Stopper ikke lenger ved Myrerskogveien, men vil stoppe ved Grefsen stadion. Retning Tonsenhagen/Lørenskog kjøres som i dag via Glads vei.

Buss 56/56B: Ingen endring i kjøretraseer.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur