Her pågår det injeksjonsarbeid med pumping av sement for å tette rundt tunnel før vi skal sprenge ny salve. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 22.03.2023 

Ny milepæl: – Nå har vi drevet 1 kilometer av Sollihøgdtunnelen

Etter en lang vinter med krevende forhold har Statens vegvesen endelig passert 1000 meter inn i sørgående løp av tunnelen fra Avtjerna-siden.

– Denne milepælen er etterlengtet for oss, etter en lang vinter med krevende arbeidsforhold, forteller byggeleder Trond Øygarden fra Statens vegvesen, han tilføyer: tunneldriverne fortjener virkelig en real kakebit nå!

Krevende geologiske forhold

– Som vi tidligere har omtalt har vi jobbet med krevende geologiske forhold hele veien i drivingen av den nye Sollihøgdtunnelen som skal bli hele 3350 meter lang. Fjellet består av rombeporfyr som er en lavabergart. Lavastrømmene oppstod for 300 millioner år siden, og mellom disse lavastrømmene ligger vannførende lag som består av askelag og sedimenter.

Et slikt porøst lag har fulgt oss i tunnelen hele veien. Det er vannførende lag i dårlig berg som må tettes og sikres før videre inndrift. Dette for å unngå innlekkasjer som kan påvirke grunnvannstand og for å sørge for at det ikke raser ut mer stein enn nødvendig for framtidig tunnel. Det er derfor behov for mye injeksjon og sikring av tunnel – noe som tar lang tid. Det blir kun 10 meter inndrift per uke ved slike forhold.

– Vi har god fremdrift i det ene løpet, men det går litt langsommere på det andre tunnelløpet. Vi har et tett og godt samarbeid med Skanska for å sikre best mulig inndrift og sikring i tunnelen, sier Øygarden.

Bildekarusellen viser glimt fra arbeidet med drivingen av tunnelen fra Avtjerna.

Status for Sollihøgdtunnelen i tall

Fra Skaret:

  1. Første salve fra Skaret ble avfyrt 7.september 2021.
  2. Statens vegvesen passerte 1.000 m fra Skaret 5.okt 2022.

Fra Avtjerna:

  1. Første salve fra Avtjerna ble avfyrt 5.november 2021.
  2. 18.mars 2023 passerte Statens vegvesen 1.000 m fra Avtjerna.

Det gjenstår cirka 850 meter tunneldriving, mer spesifikt gjenstår 785 meter på sørgående løp og 946 meter på nordgående løp.

Øygarden oppsummerer at inndrift fra Avtjerna i sør og Skaret i nord vil være avgjørende for når og hvor endelig tunnelgjennomslag blir, men anslår at det blir til høsten en gang ( i nærheten av Niskinvegen for de som er lokalkjent).

Arbeidet med Bukkesteinshøgdtunnelen (800 meter) går etter planen, der første lag med asfalt er lagt. Nå er det startet opp arbeid med vann- og frostsikring av tunnelen. Montering av veggelementer vil starte opp etter påske.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur