Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet
Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet Den nye veistrekningen i Fredrikstad. Foto: Samferdselsdepartementet

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

For kort tid siden åpnet den nye veistrekningen rv. 110 Simo-Ørebekk inn mot Fredrikstad. Multiconsult har bidratt med prosjektering og oppfølging i byggefasen.

EMNE: Vegbygging
PUBLISERT: 05.December.2019

– Dette har vært et veldig spennende og lærerikt prosjekt som vi har hatt gleden av å følge i rundt seks år, fra planlegging til gjennomføring. Dette har blitt bygget i et område med krevende grunnforhold, omfattende omlegging av infrastruktur og med trafikk inntil anlegget i byggeperioden, sier oppdragsleder Ottar Gundersen.

Veistrekningen ble åpnet fredag 15. november. For Multiconsult har oppdraget har pågått siden sommeren 2013, de siste fire årene av det vært både prosjektering og oppfølging i byggetid. Totalt er strekningen på 1400 meter vei, 2200 meter gang- og sykkelvei, en stor bru og en rekke andre konstruksjoner.

Mest Lest

E6 Helgeland nord – Suksess med ny kontraktmodell

Små elektriske kjøretøy blir likestilt med sykkel

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 – 2029 fastsatt

Mindre bruk av konsulenter – færre ansatte

Brudd på lønns- og arbeidsvilkår i annenhver kontroll

Travle helgeøkter på flere banestrekninger

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Bedre fremkommelighet i Harstad

Satser på tunnelrehabilitering

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Vil ha mer sprøyt i tunnelen

Vil endre måten du jobber på

Med mennesket i sentrum

Maskinstyring made in Norway

Nydyrkingsfond kan spare milliarder

NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Samarbeider om første heldigitale koblingsstasjon

Veghistorie og kjøretøyhistorie samles

Norconsult AS vant reguleringsoppdrag på ny E39-strekning for Nye Veier

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Forslag til endringer i jernbaneloven på høring

Skal fornye IT-systemet bak bompengene våre: Nå blir bompengestasjonene smartere

Er først med strømlagring til norske hjem

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

AF Gruppen og Bane NOR signerte Follobane-kontrakt

Sprenger i nye Ulriken tunnel i Bergen

Jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Miljøhensyn tungtveiende ved bygging av dansk bro

Flytende rørbruer: Bølgebasseng i Sør-Korea kan gi verdifull kunnskap

– Ikke grunnlag for å si at kantstopp mer trafikkfarlig enn vanlige busslommer

Vegvesenet søker løsninger ingen har sett før

Det største vegprosjektet i Troms fylkeskommunes historie

Avansert krysning av Romsdalsfjorden

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

Nye Bergen lufthavn er 1 år 17. august

Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Imponerte kinesiske studenter med fremtidens energisystem

Forlik mellom Statens vegvesen og Bane NOR

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

Utslippsfri luftfart i 2040?

Høyesterett delt om direktekrav på ulovfestet grunnlag

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Kaster du avfall i toalettet?

Korridorene A1 og R1 på E39 anbefales av Nye Veier

Vegdirektoratet følger ikkje opp avvik i tunnelane

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

5 nordmenn til finalen i internasjonal ingeniørkonkurranse

Et virkelig gjennomslag for Follobanen

Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

Bane NOR takker NCC

Skal finne nye løsninger for bygging og vedlikehold av broer

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Arbeidet med E16/Vossebanen Arna – Stanghelle er i gang

Blir største kontrakt gjennom tidene

Smarte byer: Smarte gatelys

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Vil forberede nødetatene

Varoddbrua er et optimalt konsept

Usikkert om man kan få til nok lading

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

Signert rammeavtale med Kristiansand Havn KF

Rubb AS mot rekordomsetning med sin patenterte Thermohall løsning

Årets VA-Master kan bidra til å få orden på ledningsnettet

Brobyggeren som er summen av mange

PRIME i praksis på E6

Nye Veier prøver ut total samhandling

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Norconsult skal bistå Bane NOR med togparkering

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

– Ingen tar et nasjonalt ansvar for jordskjelv i Norge

Samferdselsministeren i Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma

Bane NOR valgte Telenor

2017: Bilistene betalte 10,2 milliarder kroner i bompenger

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

90 millioner kroner til kollektivsatsing i Kristiansand

Det må bli færre konflikter i bransjen

Ny administrerende direktør i COWI

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

250 arbeidere i sving

Bedre løsninger med blågrønn infrastruktur

Økte statlige bevilgninger kutter bompengegjeld

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

Brenner for å teste sikkerheten

Dobbeltsporutbyggingen gjennom Eidsvoll i rute

Tøffe krav gir god prosjektering

Norges første byvekstavtale signert

Hovedbanen Nord skal utredes