Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » 5890 meter ny E6 i Stange
5890 meter ny E6 i Stange

5890 meter ny E6 i Stange

EMNE: Vegbygging
PUBLISERT: 04.December.2018

Fra og med tirsdag morgen kan E6-trafikantene glede seg over 5890 meter med ny E6 fra Kolomoen til Jønsberg i Stange. Samtidig blir det slutt på samtrafikken mellom fylkesvei 24 og E6 gjennom Uthuskrysset, ved at E6-trafikken ledes under nye Uthus bru.

Med nesten seks kilometer ny tofelts E6 reduseres ulempene for alle trafikanter. Det blir nå 70 km/t på store deler av strekningen.

Det blir merkbart bedre for alle trafikanter nå som E6-trafikken får gå i jevn fart uten omkjøringer hele veien fra Kolomoen til Jønsberg. Det er også svært positivt at vi får slutt på samtrafikken mellom E6 og fylkesvei 24 gjennom Uthuskrysset, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Endringen gjelder også gående- og syklende.

Gående- og syklende får det bedre ved at de nå skal benytte det som blir den endelige traseen for gang- og sykkeltrafikk gjennom Uthuskrysset, sier Moshagen.

I tillegg blir Dalsvegen stengt ved Uthus.

–Dalsvegen ved Uthus blir stengt i perioden frem til jul på grunn av arbeidene med av- og påkjøringsrampene på østsiden av krysset. Omkjøring for Dalsvegen blir skiltet, sier Moshagen.

Utbyggingen av ny firefelts E6 gjennom Hedmark er i rute og nye Veier kan melde at de nå er ferdige med 36 prosentav den nye firefeltsveien gjennom Hedmark.

Det har vært en flott høst for veibygging og vi åpner totalt nesten 10 kilometer med ny tofelts E6 før jul, sier Moshagen.

Strekningen Kolomoen – Kåterud (12 km) åpner høsten 2019. Hele strekningen fra Kolomoen til Moelv skal stå ferdig i 2020.

Mest Lest

Implenia Norge AS skal bygge ny Frogner bru

Digitaliserer for fremtidens nettmarked

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Kåret til beste flyplasser i Europa

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Viser hvor viktig det er å vise fram arbeidet vårt!

Ny administrerende direktør i Asplan Viak

Skal planlegge nytt hovedanlegg for luftsport

Etter planen i Stavanger

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Verdens lengste og dypeste tunnel

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles

Ny firefelts: veikontrakt til 2,3 milliarder

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Lansert forladerløsning for jernbaneapplikasjoner

Mange gamle tunneler trenger oppgradering

Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Sammen for kunden og samfunnet

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Tallet på togreiser fortsetter å øke

Nybrottsarbeid innen sykehuslogistikk

Rørosbanen 140 år

Signerte sin tiende kontrakt med Bybanen

Status etter et år med rushavgift i Bergen

Hamar 2074 – scenarioer for byutvikling

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

Forbauset over hvor godt det fungerer

Et blikk mot Stockholms nye kunstneriske T-banestasjon

Vil løse byenes utfordringer på Arendalsuka

– Et positivt jernbanebudsjett

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Åpner digitaliseringssenter for verdiskaping sammen med kundene

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Ser masse kostnadskutt i lokal stein

Lanserer verdens første digitalt integrerte krafttransformator

Sprenger i nye Ulriken tunnel i Bergen

Ny bru reiser seg over Tanaelva

Fare for ny flomtopp

Tre tilbydere skal konkurrere om bygging av E6 Kvithammar – Åsen

Sjelden og viktig mulighet for norsk ITS-miljø

– Seriøse aktører tjener på Vegvesenets «karakterbok»

Norge har fått ny europaveg

Hoppeplikten

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

Stadig viktigere at telecom-infrastrukturen fungerer

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Viktig med bompenger for elbil

Solenergi skal sikre isfrie veier

Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Avrunder ni års forbedringsjobb

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Offentlig sektor prøver – men lykkes ikke

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Norconsult med tredjeplass på verdens største BIM-konferanse

Grønn og digital

Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene

Nye Veier fremskynder byggestart på delstrekninger

Støv ved bergboring – en helseutfordring?

Beslutninger må treffes der kompetansen finnes

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

78,5 millionar kroner til meir sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale vegar i 2019

Gode resultater med avansert ultralyd

Strides om byvekstmilliardene

Ny styreleder i Norsk Bergindustri

Du og dine data er sikret på veien

AF Gruppen og Nye Veier åpner E18 Tvedestrand – Arendal tre måneder tidligere enn planlagt

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

Til kamp mot overflatevannet

Bompengeløsning for hele Europa er klar til start

Solid vekst for tunnelprosjekter

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?

Kontraktene må forståes og utvikles

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Kven blir den vakraste i Noreg?

Inspeksjonsregimet av broene skal bli bedre

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet

Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

Nå begynner forskerne å få resultater som kan brukes i planleggingen av utbedret og ferjefri E39

Nye Mjøsbrua blir så grønn som mulig

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Veiutbedring med miljø- og kostnadsgevinst

Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Investerer 90 millioner i nye maskiner – tredobler produksjonskapasiteten

Samferdselsministeren ønsker riktig bruk av fartsgrenser ved vegarbeid

Sweco har vunnet stort oppdrag for Avinor

Finalistene i «Årets Unge Rådgiver» klare

HMS i anleggsnæringen – Arbeidstilsynets prioriteringer

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Ferdigstiller arbeidene under Ekeberg for Bane NOR på Follobanen

Tre tilbydere skal konkurrerer om å bygge nytt E6-kryss i Moelv