Illustrasjon: Norconsult og Baezeni for Bane NOR
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
09.06.2020

Nye Drammen: Med bråk blir det bedre bane

Bane NOR sprenger fjell i tettbygde Drammen. Det har gått helt fint og etter planen, forteller prosjektsjef Hanne Stormo. Nye Drammen–Kobbervikdalen åpner i 2024.

– Det er få som heier på oss når vi sprenger i et boligområde. Det var vi forberedt på, og det har vi respekt for. Vi ventet noen reaksjoner, og det er ikke blitt så mange, forteller Stormo.

Bane NOR bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, og fra Drammen til Gulskogen. Inkludert i prosjektet er to nye stasjoner.

– I utgangspunktet hadde vi tenkt å åpne anlegget i 2025. Vi har imidlertid bestemt oss for å prioritere Drammen stasjon, og ICE-strekningen nedover Vestfoldbanen. Den åpner vi høsten 2024. Vi har altså snudd hele anleggsgjennomføringen. Det gjør at vi treffer ny ruteplan. Vi får dermed tatt ut effekten tidligere, gjennom at flere strekninger åpner samtidig. Etter det står strekket fra Drammen stasjon til Gulskogen stasjon igjen. Vi bruker året 2025 på det.

Kan ikke unngå støy

Folk som bor og jobber i Drammen har ikke kunnet unngå å legge merke til anleggsarbeidet, som startet 19. desember 2019.

– Dette er krevende for byens befolkning. Drammen har vært et byggeområde i mange år allerede, og nå kommer også Bane NOR. Men folk får mye tilbake, og rystelsene blir mindre merkbare når vi kommer lenger inn i tunnelen, sier Stormo.

Videre blir det store maskiner som lager støy enkelte steder, blant annet på Nedre Strøm og i området mellom Strømsåsen og Konnerudgata.

– Vi prøver å være litt i forkant når vi informerer befolkningen om arbeidet vi gjør. Når vi bygger i en by, har vi innbyggerne veldig tett på oss. Vi forstår at arbeidet kan gjøre hverdagen vanskeligere for de som bor i området. Det er utfordrende å «bo» på en byggeplass så lenge. Det var et av budskapene våre også i reguleringsfasen.

– Det som er nytt for mange, er at vi bygger i en by. Tidligere har vi «vært litt for oss selv». Enten har vi vært inne i en lang tunnel, eller vi har jobbet på jorder rundt omkring. Nå er situasjonen annerledes. Vi har spurt oss selv hva vi ville tenkt og gjort, om det var vi som mer eller mindre «bodde i en byggegrop». Vi har brukt sunn fornuft: Hvilken informasjon ville jeg trengt om dette, og på hvilket tidspunkt?

Holder skjema

Helt konkret innebærer prosjektet blant annet 10 kilometer nytt dobbeltspor, 6 km ny bergtunnel, 700 meter kulvert (betongtunnel), samt ombygging av Drammen og Gulskogen stasjoner. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i Drammen bystyre april 2018, og styringsrammen er på 12,7 milliarder kroner.

– Entreprenøren Veidekke er kommet godt i gang. Vi har ikke støtt på noen utfordringer så langt, som for eksempel kvaliteten i fjellet. Vi synes også vi har et godt samarbeid med entreprenøren. Det er viktig for oss. Dette skal vi gjøre sammen, ikke hver for oss.

– Vi har sprengt mange tunneler tidligere. De prøvene vi har tatt ser greie ut, men det er ingen her som tror at dette prosjektet skal flyte friksjonsfritt frem til åpning. Vi er forberedt på at vi vil nå noen soner i fjellet som kan være mer utfordrende enn andre, sier Stormo.

Krevende løsmassetunnel

Særlig krevende er den planlagte løsmassetunnelen på 275 meter.

– Løsmassetunnelen er teknisk krevende. Derfor ble leverandør valgt etter at vi gjennomførte konkurranse på en ny måte for oss i Bane NOR, etter det vi kaller konkurransepreget dialog. Vi pre-kvalifiserte først fire entreprenører på vanlig måte. Deretter gjennomførte vi over et halvt år en dialogfase med leverandørene hver for seg, hvor formålet var å finne den mest optimale løsningen for Bane NOR. Til slutt ble det gjennomført en ren anbudskonkurranse med utgangspunkt i de løsningene leverandørene hadde foreslått. Den vant Veidekke.

– Løsmassetunnel innebærer at vi lager tunnelkroppen gjennom å injisere betong. Vi tar ut massen, etter at vi har laget buen. Dette skjer med forsiktig sprenging, under én meter av gangen, med masse sikring. Det er svært mange stag som sikrer denne buen, forklarer prosjektsjefen, og legger til at dette skjer i et tettbebygd område.

– I tillegg til løsmassetunnel, skal vi også bygge en 540 meter lang kulvert (betongtunnel). For å bygge en betongtunnel, blir det nødvendig å grave en lang åpen byggegrop, som blir 22 meter på det dypeste. Deretter bygger vi en tunnel i byggegropen.

– Dette er kjempedyre meter, men vi unngår store inngrep i byen. Vi sparer mye bebyggelse fra riving – kun to bolighus er revet. Dermed beholder vi mer av Drammen, som har gjort et skikkelig løft over de siste tiårene. I dag har byen til og med en bystrand. Vi synes det er moro at vi kan bidra positivt, gjennom å legge jernbanen ned i en tunnel. Vi frigjør attraktive tomter, for å si det slik. Videre blir det et større grøntområde, i Nybyen/Sundhaugen-området.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur