Select Language
 • English
 • French
 • German
 • Italian
 • Spanish
Hjem » Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember
Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember Rugtvedtkrysset sett fra Høgenheifjellet retning sørover. Foto: Nye Veier / Yvonne Rognan

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal er åpnet. Den firefelts strekningen er på om lag 16 km og har fartsgrense 110 km/t.

EMNE: Veg
PUBLISERT: 03.December.2019

– Med åpningen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal har Nye Veier ferdigstilt mer enn 50 km firefelts vei i 2019. Det betyr trafikksikker vei raskere til trafikantene, kortere reisetid og et viktig bidrag til å bygge og forsterke bo- og arbeidsmarkedsregioner. På prosjektet E18 Rugvtedt-Dørdal har vi oppnådd en kostnadsreduksjon på om lag 30 % som er svært bra. Dette har vi fått til i samarbeid med totalentreprenøren, deres rådgiver og kommunen. En ny trafikksikker E18 skaper ringvirkninger for en hel region, i tillegg til gevinsten den har for transporten mellom Øst- og Sørlandet. Nå tar vi veien i bruk og la oss bruke den med forstand, sier Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

Det var 1.november 2016 at Nye Veier signerte kontrakten med Marthinsen & Duvholt om forberedende skogsarbeider. Disse arbeidene pågikk gjennom høsten og vinteren 2016/17. Kontrakten med Hæhre Entreprenør AS ble signert mai 2017 og anleggsarbeidene kom i gang samme sommer. Den nyåpnede strekningen er om lag 16 km lang og byggetiden har vært ca 2 ½ år.

– Dette prosjektet er levert på tid, kostnad og kvalitet og jeg vil berømme Hæhre Entreprenør AS som har vært totalentreprenør. Vi synes rett og slett at det har blitt en flott vei. Da vi overtok prosjektet ønsket vi å se på det med nye øyne, forbedre tekniske løsninger og oppnå kostnadsreduksjoner. Hæhre og deres rådgiver Cowi la til rette for en god prosess med Bamble kommune som hele tiden har vært løsningsorientert. Vi fikk til innkorting av bruer med til sammen 500 m som gir et positivt klimaregnskap gjennom redusert bruk av stål og betong, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Kortreiste løsninger gir gode klimaresultater

Fra venstre konstituert adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, statsråd Jon Georg Dale, prosjektdirektør Magne Ramlo og utbyggingssjef Jørn Rinde. Foto: Nye Veier

Det er flere grunner til at det er oppnådd gode resultater med hensyn til klimamål. Nye Veier har blant annet hatt avtale med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som har gjennomført vannovervåking, kartlegginger og målinger i hele anleggsperioden.

– Vi kan med en viss rett si at kortreiste løsninger har bidratt til oppnåelse av klimamål. Gjennom gode løsninger har vi redusert CO2-utslippet med om lag 18 000 tonn. Eksempler på kortreise løsninger er at stein som er brukt til å bygge opp veien kommer fra anlegget og er knust i et eget asfaltverk inne på anleggsområdet. Vi har optimalisert massetransport på grunn av kort avstand til interne massedeponier. Kumlokk er levert av lokal leverandør og er produsert med elkraft som gir lave CO2 utslipp. Både sement med lavt karbonavtrykk og betong er produsert her i Telemark, sier Jørn Rinde, utbyggingssjef E18 Rugtvedt-Dørdal.

Asfalt er produsert på mobilt asfaltverk inne i anlegget. Dette asfaltverket er fyrt med gass i stedet for olje noe som gir lavere CO2 utslipp. Tilslagsmaterialet i asfalt er produsert i anlegget. Totalentreprenøren har benyttet en moderne maskinpark med blant annet hybride gravemaskiner og maskiner med Euro6-motor med lavt utslipp.

Best Value Procurement

Som det første veiutbyggingsprosjektet ikke bare i Nye Veier, men også i norsk sammenheng, ble kontraheringen til E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomført etter Best Value Procurement-metoden. Totalentreprenøren skal beskrive byggherrens risiko og hvordan de skal sikre god og effektiv gjennomføring.

– Vi har hele tiden vært opptatt av målene for prosjektet og hva vi skal løse. I begynnelsen visste vi nok ikke helt hva vi gikk til, men BVP-metoden har vist seg å være en god arbeidsmetode. Problemstillinger og utfordringer som har dukket opp underveis i prosjektet har vi løst sammen med Hæhre, sier Rinde.

–  Vi har levert til sammen nesten 40 km ny firefelts vei i E18-utbyggingsområdet, men nå er det en stund til neste veiåpning. Vi har nylig kunngjort konkurransen om utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. I 2020 vil det hovedsakelig pågå kontrahering på E18 Langangen-Rugtvedt, E18 Dørdal-Tvedestrand og reguleringsplanprosesser. Vi har ikke tenkt å ligge på latsiden i 2020, avslutter Ramlo.

Hva prosjektet har bestått av

 • 16 kilometer trafikksikker firefelts motorvei, total veibredde 23 meter inkludert tre meter skulder på hver side
 • Totalentreprisekontrakt på ca 1,8 milliarder kroner eks. mva.
 • Omlag 4 millioner faste kubikk fjell sprenges og flyttes
 • Produksjon og utlegging av ca. 160 000 tonn asfalt
 • To planskilte kryss – Rugtvedt og Langrønningen
 • To kilometer fylkesvei
 • 27 konstruksjoner
 • Stemmenbrua er den største konstruksjonen på 320 meter lang og opptil 60 meter høy
 • Viltgjerder langs hele veilinja samt to nye viltoverganger på Vardås og Langrønningen
 • LED belysning i kryss og langs vei, ca. 500 lamper med moderne styringsfunksjoner, mulighet for nattsenking
 • Gjennomgående fiber- og strømkabler, webkamera langs vei og i kryssområder

Mest Lest

Stor interesse for å drifte togene i sør

Nye Veier skal bygge ny E39 for over 50 milliarder

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Fremtidens jernbane: Nytt dobbeltspor tatt i bruk

Tildelt kontrakt for samferdselsprosjekt i Sverige

Mer bærekraftig veiforvaltning

Tildeling av kontrakt for trafikkpakke 1-sør skjer i oktober 2018

Fullsatt byfrokost om den komplekse midtbyen

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Flytebru over Bjørnafjorden vil kreve 100 000 tonn stål

Tre trebruer over den nye motorveien i Ringsaker

Morgendagens tunneler

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

Vinner 7 av 8 rammeavtaler for Bane NOR

Verdens avgjort beste arbeidstøy!

Flirt-tog nr 100 overtatt

Fikk jernbaneprosjekt til 2,9 milliarder

Ser større behov for skredsikring

Omsetter for 1,1 milliarder i år

Handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029 fastsatt

Nye E18: Fikk folk med på veien

Bygger om fergekaier for el-drift

Smarte byer: Smarte gatelys

En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken

Satsing på samferdsel i statsbudsjettet

NCC fornyer avløpsledninger i Oslo uten graving

Høyesterett delt om direktekrav på ulovfestet grunnlag

Beskytter vår mest verdifulle naturressurs – vann

Rambøll med ny VVA-avtale for Færder kommune

Aktivitetsstyrt belysning sparer samfunnet for store summer

Geopolymerbetonger, hva er nå det?

Små elektriske kjøretøy blir likestilt med sykkel

Fra blindpassasjer til førersetet

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Nye milliarder til T-banen skal gi flere avganger

Vegdirektøren advarer mot å se lett på oppsplitting av driftskontrakter

Vil ha flere kvinner til å drive VR-utviklingen

Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet

Gatelys: Et nytt nav i veinettet

Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Norge kan få verdens første flytende hengebro

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Myk landing etter en hard vinter

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Investerer millioner i nye testanlegg – skal gi økt kvalitet og sikkerhet

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Skreddersydd Beredskapstog

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

Har jaktet elgdata og paret de med naturdata for å få ny kunnskap

Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser

– Hold avstand til Glomma nedenfor Hanestad

– Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag

Betong til besvær: – Det er «vill vest» der ute

Selvkjørende biler er fortsatt langt unna

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

AF Gruppen bygger ut Älmhults vannverk

Norges første byvekstavtale signert

Skal gjøre jernbane- infrastrukturen mer fremtidsrettet

Øker sikkerheten på Bergensbanen

Cramo inngår samarbeid med NRC Group

Først i verden med EPD-generator for asfalt

Mange spektakulære bruer på gang

Leverer over 200 ladeuttak til Stavanger

Nytt system for gate- og steinbelegg

– Ikke grunnlag for å si at kantstopp mer trafikkfarlig enn vanlige busslommer

For første gang samles kvinnelige rørleggere i Vest

Bærekraftig mobilitet: Etterlyser mer politisk mot

Los ut av tunnelbrann, via lyd og lys

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Forsker på ITS-løsninger for autonome ferger og skipsfrakt «on-demand»

Alt kan måles

Slik påvirker byggearbeid Bergensbanen i 2019

To norske talenter utvalgt til Young Professional

Mer enn 50 forskere skal bidra til fergefri E39

Fornybar infrastruktur – en bærekraftig løsning for fremtiden

Fortsatt høy aktivitet for NRC Group

Bompenger er et nødvendig onde

Lite mikroplast i norsk drikkevann

Åpner E6 gjennom Skarpsnotunnelen

Vegdirektøren ønsker seg 1,5 millioner elbiler!

Vegvesenet er i gang med digital vegbygging

Ny by – Ny flyplass: Et omfattende samfunnsutviklings- og samferdselsprosjekt

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Erna Solberg til arrangement om smarte byer

Økte statlige bevilgninger kutter bompengegjeld

Støyskjerming permanent og midlertidig

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Vant to av seks stasjoner på Fornebubanen

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

NRC Group Norge bygger gjestebrygge for Svelvik kommune

Signerte veikontrakt på 4 milliarder

Stor vedlikeholdsinnsats i 2017

Nå gjenstår «bare» mange kilometer med sveising

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Bygger kjempetunnel på Færøyene