Foto: Nye Veier|
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
19.01.2020

Nye E6 skal spare liv

Strekningen Kolomoen – Kåterud på E6 ble åpnet av Jon Georg Dale forrige måned. Samferdselsministeren mener nye E6 sparer liv, og gir ny vekst.

Den nye vegstrekningen – 12 kilometer fra Kolomoen til Kåterud – har ifølge Dale ikke bare stor betydning for de som bor i området, men «for alle som ferdes på en av de viktigste gjennomfartsveiene i Norge». Firefelts motorvei med midt-deler skal sørge for bedre sikkerhet på strekningen. Og det trengs. Den 12 kilometerne har vært blant de verste ulykkesveiene i Norge. Ni personer har mistet livet i trafikkulykker på strekningen de siste 20 årene.

For Nye veier ble det også åpning av veistrekning nummer to i porteføljen, nærmere fire år siden selskapet overtok atten veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder fra Statens vegvesen 1. januar 2016.

Foto: Nye Veier

– Det viktigste med hele veiprosjektet er økt sikkerhet. Dette har vært en ulykkesbelastet strekning. Vi bygger firefelts motorvei, og det å få skilt trafikken – slik at det ikke er møtende trafikk – er helt klart et svært viktig sikkerhetstiltak, forteller prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet.

– Trafikantene får også redusert reisetid, spesielt fordi vi får en fartsgrense på 110 km/t hele veien. Videre får vi bedre fremkommelighelt og forutsigbarhet for trafikantene.

Når Moelv før jul 2020

Strekningen Kolomoen – Kåterud er den første av tre i veiprosjektet ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. 19 kilometer fra Kåterud til Brumunddal åpner neste sommer, og de siste 12 kilometerne frem til Moelv skal i bruk i løpet av desember neste år.

– Ser vi litt større på det, er dette prosjektet med på å bygge innlandsregionen tettere sammen. Det blir eksempelvis enklere å bo på Hamar og jobbe på Lillehammer, eller omvendt. Vi øker altså konkurranseevnen for næringslivet i regionen, sier Moshagen.

Totalt skal det legges cirka 500.000 tonn asfalt på de 43 kilometerne til Moelv fra Kolomoen. Veidekke Industri bruker pellets til fyringen på produksjonsanlegget på Sørli. Kombinert med gjenbruk av gammel asfalt fra eksiterende E6, reduseres Co2-utslippene i forbindelse med veiprosjektet, som skal gi 43 kilometer firefelts motorvei med 110 kilometer i timen i løpet av kun 41 måneder.

Nye veier fortsetter utbyggingen av E6 også etter Moelv. De 43 kilometerne fra Moelv til Øyer skal være ferdige i 2025, og de skal også utvikle de neste 90 kilometerne fra Øyer til Otta.

Møter forståelse hos folk flest

De som har ferdes Kolomoen til Moelv siden byggestart i 2017, har sett at oppgraderingen har kommer med store og små ulemper for de kjørende. Moshagen forteller at Nye veier har brukt mye krefter på å minimalisere ulempene for trafikanter.

– Vi bygger motorvei langs med, eller i, allerede eksisterende E6. Dermed har vi hatt avvikling av eksisterende E6-trafikk også i anleggsområdene. Det har vært en utfordring å minimalisere ulempene for de reisende i byggefasen. Vi jobber hardt for å avvikle trafikken på en fornuftig måte, mens arbeidene pågikk.

– Vi har mottatt svært få klager, og føler at det er en stor forståelse for de ulempene som er for trafikantene. Vi tror folk aksepterer at det blir litt verre før det til slutt blir langt bedre. Én fordel med å bygge i eksisterende linje er at alle som ferdes der jevnlig ser at vi har god fremdrift. Det tror jeg gir økt forståelse nettopp for at det blir litt mer kronglete en periode – før det blir bedre, sier Moshagen.

Fakta om nye E6 Kolomoen - Moelv:
43 km Firefelts motorvei Fartsgrense 110 km/t Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t) 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal 11 toplankryss 14 bruer på selve motorveien 17 overgangsbruer 33 kulverter 80 konstruksjoner 1 tunnel 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda 40 km med lokalvei 10 km gang/sykkelvei Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt (kilde: Nye veier)
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur